Hoppa till huvudinnehåll

Beställ övriga handlingar

Vill du ha kopior av handlingar som finns i arkivet? Kontakta oss så hjälper vi dig gärna.

Tre alternativ för att beställa kopior av handlingar:

1. Beställ via självservicetjänsten "Beställ övriga handlingar". Du behöver inte ha BankID för att använda tjänsten.

2. Maila [email protected].

3. Ring vår expeditionstelefon, 013-20 89 29.

Vill du inte ange din identitet så ska du använda dig av telefon alternativt besöka Kontakt Linköping på huvudbiblioteket! 

 

 1. Ange vid beställningen att du vill ha handlingarna hemskickade med vanlig post. Sekretesshandlingar skickar vi med mottagningsbevis.

 2. Ange vid beställningen att du vill ha handlingarna skickade med e-post.
  Sekretesshandlingar skickar vi inte på detta sätt.

 3. Sekretesshandlingar som ska hämtas lämnas ut av vår egen personal mot uppvisande av giltig ID-handling och ev. samtycke om du hämtar ut handlingen åt någon annan. Kontakta oss på vår expeditionstelefon 013-20 89 29.

 4. Övriga handlingar som ska hämtas ut finns hos Kontakt Linköping besöksyta på huvudbiblioteket.

 5. Du har möjlighet att kostnadsfritt ta del av handlingarna på plats. Om det gäller handlingar som innehåller sekretess så sker först en menprövning innan du kan få ta del av informationen.

BVC-journaler finns hos Regionarkivet.

Regionsarkivets kontaktuppgifter:
e-post: regionarkivet@regionostergotland.se
telefon: 010-103 71 75 (telefontid vardagar: 08:00 – 10:00)

Söker du handlingar rörande bygglov och byggnadsritningar behöver vi veta fastighetsbeteckning eller fastighetens adress.

Stadsarkivet har tillgång till handlingar rörande bergvärme, som miljötillsynsärenden. För att kunna söka behövs fastighetsbeteckning.

Stadsarkivet har tillgång till handlingar gällande enskilda avlopp rörande åren 1971-2005. Fastighetsbeteckningen behövs som sökväg till informationen.

Om du önskar ta del av handlingar, som finns i din socialtjänstakt rekommenderar vi att du ringer till oss, så att vi kan hantera känsliga uppgifter på ett säkrare sätt.

 • Aktuella akter eller där sista anteckningen är kortare tid än fem år, förvaras akten hos socialtjänsten och då får du vända dig dit.
 • För att eftersöka dina handlingar behöver vi ditt personnummer och dina kontaktuppgifter. 
 • För socialtjänstakter avslutade 2005 och tidigare behöver vi även ha personnummer och namn på modern.
 • Bodde du inte i Linköpings kommun under perioden för de handlingar du eftersöker har inte vi dem. Du får då vända dig till den kommunen du bodde i då.
 • Vi lämnar inte ut handlingar till dig som rör en annan person, om vi inte har ett samtycke från den personen.

Skolhälsovårdsjournaler finns i allmänhet bevarade och i de finns bland annat vaccinationer antecknade. Vi har enbart journaler på papper fram till cirka 2003. 2004-2005 gick skolorna över till digital hantering av journalerna, så om du behöver information från 2004 eller senare är det främst till Skolhälsovården du får höra av dig till. De finns på e-postadressen:   [email protected].  

De första nio kopiorna kostar ingenting. Sidan 10 kostar 60 kronor och därefter tillkommer 6 kronor för varje ytterligare kopia.
Du kan välja om du vill komma hit och hämta dem eller om vi ska skicka dem med post eller e-post. Det är samma taxa både för digitala handlingar som för pappershandlingar. De handlingar som skickas tar vi ut en faktureringsavgift för om 50 kronor (gäller inte vid kopior upp t.o.m. 9 sidor). Dessutom tillkommer portokostnader samt för sekretesshandlingar tillkommer även kostnader för rekommenderat brev.

Om du kommer hit och hämtar kopior av handlingar kan du betala med kort eller kontant. Handlingar som inte hämtas ut (vid fler än 9 kopior) kommer att faktureras.

Du kan få ut en allmän handling för egen eller för någon annans räkning om handlingen inte omfattas av sekretess Om den omfattas av sekretess till skydd för enskild behöver du ett skriftligt samtycke från den eller de sekretessen ska skydda för att kunna ta del av handlingen.

I sådant fall behöver ni skriva ett skriftligt samtycke och lämna i original till oss. På handlingen ska följande uppgifter finnas med:

 1. Vem det är som ska få ett samtycke (rätt att ta del av uppgifter) Namn och personnummer.
 2. Vem är det man ska få uppgifter om. Namn, personnummer och telefonnummer.
 3. Vilka handlingar får man ta del av t.ex. handlingar i socialtjänstakt, handlingar i skolhälsovårdsjournal, handlingar rörande adoption, begränsningar till en särskild tidsperiod. Ev. reservationer.
 4. Hur länge samtycket gäller.
 5. Egenhändig namnteckning av den som ger sitt samtycke samt ort och datum

Exempel på ett samtycke

Jag Kalle Karlsson, 680517-1925, lämnar mitt samtycke till att Pelle Karlsson, 650624-1927, får rätt att ta del av de uppgifter som finns i min akt rörande de adoptionshandlingar som finns om mig mellan åren 1968-1970. Dessutom får han rätt att ta del av de uppgifter som finns i min socialtjänstakt för samma tidsperiod, men inte från andra år. Detta samtycke gäller till och med 1 januari 2020 eller tills jag återkallar det.

Linköping 2019-01-19

Kalle Karlsson 013-10 71 404

Om du har skyddad identitet och vill ha ut handlingar, så går det bra att använda vår e-tjänst. Du behöver meddela i "övrigt-fältet" att du vill ha uppgifterna raderade, så fort vi har fått ta del av dem.

Vill du inte lämna kontaktuppgifter via ett elektroniskt system är du välkommen att ringa till Stadsarkivet eller besöka oss via Kontakt Linköpings besöksyta på Huvudbiblioteket. 

Senast uppdaterad den 31 augusti 2023