Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomisk studiehjälp

Elever i gymnasieskolan kan få studiebidrag till och med vårterminen man fyller 20 år, därefter får man ansökan om studiemedel.

Den ekonomiska studiehjälpen du kan få till vårterminen du fyller 20 år består av olika bidrag:

  • Studiebidrag - när du fyller 16 år och går på gymnasiet får du studiebidrag från CSN (Centrala studiestödsnämnden). Inför varje nytt läsår skickar CSN ett beslut om studiebidrag till alla myndiga elever och till föräldrar för omyndiga elever. Om du ska studera i Sverige och är svensk medborgare behöver du inte ansöka om studiebidraget
  • Extra tillägg - kan du bland annat få om din familj har en årsinkomst som är lägre än 125 000 kr kan du ansöka om extra tillägg. För mer information och ansökan se CSN:s hemsida.

Från och med hösten man fyller 20 år kan man ansöka om studiemedel. Läser du på en eftergymnasial utbildning ska du söka studiemedel trots att du är under 20 år.

All information om studiestöd finns på CSN:s hemsida.

Senast uppdaterad den 27 augusti 2020