Bygga och förändra

Det är viktigt att det finns bra och trygga bostäder.
För att vi tillsammans ska bygga en bra och hållbar stad finns det regler som alla måste följa.

Hammare och spik framför ett litet hus.

 

Om du ska bygga ett nytt hus,
bygga ut eller kanske riva en byggnad
måste du oftast ha tillstånd.
Kontakta bygglovskontoret om du vill bygga nytt
eller förändra din bostad. 

Senast uppdaterad den 22 februari 2016

Tillbaka> Skriv ut