Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ekonomiskt stöd

Kommunen ansvarar för att alla som är här
får det stöd och den hjälp de behöver.
Om du inte kan försörja dig på annat sätt,
har du rätt till försörjningsstöd.
Socialförvaltningen betalar ut försörjningsstöd.

pengar

 

Försörjningsstöd

Försörjningsstödet är ett sista skydd.
Du måste ha prövat alla andra sätt att försörja dig
innan du får rätt till försörjningsstöd.

Du kan ansöka om försörjningsstöd
om du inte har tillräckliga inkomster
för att försörja dig och din familj.

Stödet gäller personliga kostnader för livsmedel
och övriga hushållsutgifter, kläder och skor,
hälsa och hygien, och lek och fritid.
Stödet gäller också gemensamma hushållskostnader för förbrukningsvaror och för dagstidningar, telefon och TV-licens.

De här kostnaderna kallas Riksnormen för försörjningsstöd. Den gäller i hela landet.

Till försörjningsstödet hör också kostnader för bland annat hyra, el och arbetsresor. De räknas ihop med kostnaderna ovan. Tillsammans kallas de skälig levnadsnivå.

Du kan ansöka om att få hjälp till annat, till exempel tandvård, hemutrustning eller barnvagn.

Om du är i en akut nödsituation kan du få tillfällig hjälp.

Vem kan ansöka om stöd?

För att kunna ansöka om försörjningsstöd ska du vara svensk medborgare
eller medborgare från annat land som har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt och som bor eller vistas i Linköpings kommun.

Så här ansöker du

Du ringer till socialförvaltningen. Då får du prata med en socialsekreterare
och kan berätta om hur du har det. Du får veta vilka möjligheter du har att få försörjningsstöd.

Efter samtalet skickar socialförvaltningen ansökningshandlingar hem till dig.
En handläggare på socialkontorets reception kan också lämna ut ansökningshandlingar. Socialförvaltningen vill prata med dig. Därför tar de inte emot ansökningar via e-post.

Senast uppdaterad den 23 november 2016

Tillbaka Skriv ut