Fortsatt eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland: Eldningsförbud, mer information

Kontakta kommunen om omsorg och hjälp

Linköpings kommun vill att du snabbt ska få kontakt
med någon som kan svara på dina frågor.
Du kan ringa något av telefonnumren här under
för att få hjälp att komma fram till rätt verksamhet.

Råd & Stöd mottagningen

Mottagningen kan svara på frågor om stöd och hjälp
vid personliga och sociala problem.

Telefonnummer: 013-20 69 68

Sociala jouren

Till Sociala jouren ringer du om du eller någon du känner
har akuta sociala problem som inte kan vänta tills nästa dag.

Sociala jouren har öppet på kvällar och helger.

Telefonnummer: 013-20 75 26

Du når även sociala jouren via SOS alarm på telefon 112.

Socialförvaltningen 

Socialförvaltningen ringer du till om du har frågor om sociala problem.
Det kan till exempel vara problem med ekonomi, familj eller missbruk.
Du kan även ringa om du vill ansöka om en insats
enligt socialtjänstlagen.

Telefonnummer: 013-20 61 88

Du kan även ringa till Socialförvaltningen 
om du har frågor om stöd och service
vid funktionsnedsättning.

Telefonnummer: 013-20 67 36.

Äldrelotsen

Äldrelotsen svarar på frågor om stöd till äldre personer.
Du kan till exempel få svar på frågor om hemtjänst.

Telefonnummer: 013-20 64 01

Äldreombudsmannen

Du kan ringa till äldreombudsmannen om du har förslag
eller vill klaga på äldreomsorgen.

Telefonnummer: 013-20 66 60

LSS-lotsen

LSS-lotsen är en person som kan svara på
frågor om daglig verksamhet.

Daglig verksamhet kan personer med
kognitiv funktionsnedsättning ansöka om.

Telefonnummer: 013-20 57 73

Kommunens växel

Telefonnummer: 013- 20 60 00

Synpunkter till kommunen

Vi vill att du som bor i Linköping tycker till och
diskuterar saker som rör kommunen.
När du lämnar förslag eller klagar på något som inte
fungerar hjälper du kommunen att bli bättre.
Du kan ringa eller besöka kommunen för att lämna
synpunkter.
Om du vill besöka en person ringer du och bokar en tid först.

Du kan även skicka dina synpunkter med e-post eller
med vanligt brev till kommunen.

Telefonnummer: 013-20 60 00

Besöksadress: Omsorgskontoret, Drottninggatan 16

Postadress:
Linköpings kommun
Kvalitets- och utvärderingskontoret
Box 356
581 03 Linköping

Senast uppdaterad den 19 april 2018

Tillbaka Skriv ut