Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Psykisk ohälsa

Alla kan någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa. Beroende på vad du behöver hjälp med finns olika typer av insatser och verksamheter. Kommunen ansvarar för att erbjuda dig socialt stöd, sysselsättning och boende. Region Östergötland ansvarar för att erbjuda medicinska, rehabiliterande och terapeutiska insatser vid psykisk ohälsa.

Personligt ombud

Ett personligt ombud verkar för att olika stödinsatser samordnas, företräder dig hos myndigheter och stödjer dig i kontakter med till exempel sjukvård, försäkringskassa och socialtjänst. Ett personligt ombud arbetar på ditt uppdrag och är fria från myndighetsutövning. Du och ditt ombud kommer tillsammans fram till vilket stöd du behöver och arbetar för att du får det stöd du har rätt till. 

Telefon: 013-26 30 04

E-post: Skicka e-post till Personligt ombud

E-post: personliga.ombud@linkoping.se

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Personligt ombud
581 81 Linköping

Besöksadress:
Hertig Karlsgatan 2
Hertig Karlsgatan 2 på karta

Kort webbadress:
http://www.leanlink.se/personligtombud http://www.leanlink.se/personligtombud

Ansvarig chef:
Maria Delbom
Telefon: 013-20 56 92

Kontaktperson

En kontaktperson är till för dig som har få kontakter med andra människor och känner behov av att delta i fritidsaktiviteter eller prata med en medmänniska. Kontaktperson är en insats enligt Socialtjänstlagen eller LSS-lagen. Du ansöker hos socialförvaltningen om kontaktperson som beslutar om du har rätt till insatsen.

Förfrågningar, rådgivning och ansökningar av insatser för personer under 65 år med funktionsnedsättning.

Telefon: 013-20 67 36
Telefontid: vardagar 9-10

E-post: Skicka e-post till Mottagning - Funktionsnedsättning

E-post: socialforvaltningen@linkoping.se

Postadress: Socialförvaltningen
Avdelningen för äldre- och funktionsnedsatta
Box 356
581 03 Linköping

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4
Hertig Karlsgatan 4 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/funktionsnedsattning http://www.linkoping.se/funktionsnedsattning

Vi har inte möjlighet att ta emot spontanbesök, vänligen ring innan.

Boendestöd

Boendestöd är en praktisk och social insats som är tänkt att underlätta för dig med psykiska funktionshinder. Du får hjälp och stöd för att enklare kunna hantera din vardag. Insatsen är inte begränsad till ditt boende utan kan även innefatta aktiviteter utanför hemmet. Dessa aktiviteter genomförs då tillsammans med ditt boendestöd. Du ansöker om insatsen hos socialförvaltningen.

Förfrågningar, rådgivning och ansökningar av insatser för personer under 65 år med funktionsnedsättning.

Telefon: 013-20 67 36
Telefontid: vardagar 9-10

E-post: Skicka e-post till Mottagning - Funktionsnedsättning

E-post: socialforvaltningen@linkoping.se

Postadress: Socialförvaltningen
Avdelningen för äldre- och funktionsnedsatta
Box 356
581 03 Linköping

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4
Hertig Karlsgatan 4 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/funktionsnedsattning http://www.linkoping.se/funktionsnedsattning

Vi har inte möjlighet att ta emot spontanbesök, vänligen ring innan.

Hemtjänst

Hemtjänsten består av insatser i form av personlig omvårdnad, städning, tvätt, inköp och matkorg. Du kan också trygghetslarm som gör det möjligt att nå personal dygnet runt. Du kan läsa mer om hemtjänsten via länken till höger.

Boende med särskild service

I ett boende med särskild service får du stöd, service och omvårdnad. Det finns personal tillgänglig dygnet runt, antingen på boendet eller per telefon. Bostäder med särskild service finns på flera platser i Linköping. Totalt finns 180 platser för personer med psykiska funktionsnedsättningar.  Du kan bo i en bostad med särskild service via socialtjänstlagen (SOL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 januari 2018