Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bidrag för att anpassa bostaden

Du som har en funktionsnedsättning
kan söka bidrag för bygga om i ditt hem.
Bidraget betalas ut till förändringar som
gör att du kan bo och fungera i din bostad.

Hammare och spik framför ett litet hus.

 

Exempel på anpassningar kan vara att göra
dörrar bredare eller bygga om i badrummet.
Bidraget kallas bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassningsbidrag

Du som har en funktionsnedsättning
och behöver anpassa ditt hem för att klara dig,
kan söka bidrag för att göra det.
Bidraget kallas bostadsanpassningsbidrag.

För att du ska kunna få bidraget
ska din funktionsnedsättning vara bestående
eller långvarig.
Du kan bara få bidrag för att anpassa din bostad.
Du som regelbundet tar hand om en person
med funktionsnedsättning i ditt hem,
kan också få bidrag.

Så använder du bidraget

Du ska använda bidraget
för att anpassa så kallade fasta funktioner i ditt hem.
Fasta funktioner är sådant
som du normalt inte tar med dig när du flyttar,
till exempel trösklar och köksskåp.

Du kanske behöver ändra badrummet,
bredda dörrar och dörröppningar
eller skaffa ledstänger och räcken
för att kunna leva ett självständigt liv.

För rehabilitering

I vissa fall kan du få bidrag för sådant
som behövs för rehabilitering, funktionsträning
eller sjukvård i ditt hem.
Du kan också få bidrag för att laga teknisk utrustning,
som du tidigare fått bostadsanpassningsbidrag till.

Ansökan och information

Ta kontakt med Bostadsanpassningen
redan när du börjar planera en anpassning av din bostad.
Då kan du få information om möjligheterna att få bidrag.
För att få bidraget måste du fylla i en ansökningsblankett.
Den finns på kommunens webbplats:

Du kan också höra av dig till oss
på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
så hjälper vi dig.

Du kan också prata med din arbetsterapeut
eller med annan sjukvårdspersonal.
När du skickar in ansökningsblanketten
ska du skicka med ett intyg från arbetsterapeut,
läkare eller annan sakkunnig.

Beslut och utbetalning

Kommunen beslutar om du kan få bidraget.
Pengarna betalas ut när arbetet i din bostad är färdigt.

Senast uppdaterad den 20 oktober 2020

Tillbaka Skriv ut