Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Hälsoskydd

Hälsoskydd kallas det arbete som handlar om
att upptäcka, förebygga och ta bort
hälsorisker i miljön.

Bilar på en väg

 

Regler om hälsoskydd finns i lagar som
Miljöbalken,
Socialstyrelsens författningssamling,
Smittskyddslagen,
Strålskyddslagen och Tobakslagen.

Tillsyn

Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet
för hälsoskyddet.
Det betyder att de har ansvar för att alla följer lagar och
regler för hälsoskydd.

Hälsoskydd

Miljökontoret arbetar med frågor om hälsoskydd
på uppdrag av bygg- och miljönämnden.
De ska se till att miljön är bra i offentliga lokaler
så som skolor, förskolor och idrottsanläggningar.
Men de ska också se till att miljön är bra
i lokaler som används till hygienisk behandling
som till exempel fotvård, tatuering eller piercing.

Klagomål

Miljökontoret tar också hand om klagomål i bostäder
som buller, fukt, mögel, temperatur,
eller rök från vedeldning eller tobak.
Mer information om frågor som handlar om
hälsoskyddet i din bostad
hittar du under Bygga och bo i texten "Miljön i och kring
din bostad".

Miljökontoret ska också kontrollera
kvaliteten på luften och badvattnet i kommunen.

Senast uppdaterad den 6 juli 2017

Tillbaka Skriv ut