Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Lediga jobb och jobb i framtiden

Linköpings kommun har ett stort behov av att
anställa nya medarbetare i framtiden.

En yngre kvinna håller om en äldre kvinna

 

Lediga tjänster

Du kan hitta alla lediga tjänster på vår webbplats
linkoping.se och på arbetsförmedlingens webbplats.

Kommunens behov

De yrkesgrupper som man tror kommer att bli
mest eftersökta är: undersköterskor, sjuksköterskor,
arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Kommunen kommer även att ha ett stort behov av
förskolelärare, ämneslärare, fritidspedagoger och
rektorer.

Inom socialomsorgssektorn finns det behov av
socialsekreterare, socionomer, biståndshandläggare
och LSS-handläggare.

Senast uppdaterad den 22 februari 2016

Tillbaka Skriv ut