Lediga jobb

Här hittar du alla aktuella lediga jobb i Linköpings kommun. Vi är en expansiv och framtidsfokuserad kommun som satsar på att förverkliga våra idéer. Följ oss gärna i våra sociala kanaler för att hålla dig uppdaterad om vad som händer hos oss samt få nys om lediga jobb.
Välkommen att växa och utvecklas med oss!

Övergripande information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi i Linköpings kommun rekryteringsverktyget ReachMee. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Kompetensbaserad rekrytering

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Urvalsfrågor

Baserat på svaren i urvalsfrågorna i ansökningsformuläret väljs de kandidater som uppfyller skallkraven enligt kravspecifikationen vidare i rekryteringsprocessen. De som inte svarat enligt skallkraven kan komma att väljas bort. De skallkrav som finns framgår i jobbannonsen.

Arbetspsykologiska tester

Vår rekryteringsprocess använder sig ofta av en eller flera arbetspsykologiska tester. Dessa tester görs i systemet Cubiks. Dina svar på testerna jämförs med en förbestämd arbetspsykologisk profil för tjänsten. Den arbetspsykologiska profilen är baserad på kompetenser och andra parametrar hämtade från kravprofilen. Resultatet från de arbetspsykologiska testerna kan ligga till grund för beslut om du går vidare i processen eller inte.

EU:s dataskyddsförordning

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av EUROPAPARLAMENTETES OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 och Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som behandlas i samband med rekrytering.

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen blir allmän handling som kan komma att lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Skyddad identitet

Om du har skyddad identitet ska du inte ansöka digitalt. Kontakta istället den kontaktperson som finns angiven i annonsen så hjälper hen dig hur du ska gå tillväga för att lämna in din ansökan.

Vilka uppgifter sparas och var?

  • ReachMee är rekryteringssystemet där uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras. Där behandlas t.ex. för- och efternamn, personnummer, kontaktuppgifter, CV och personligt brev. Uppgifterna sparas i två år efter avslutad rekrytering och raderas därefter automatiskt. Ibland tar Linköpings kommun hjälp av extern part vid rekryteringar och de blir då personuppgiftsbiträden till oss. Biträdena använder uppgifterna i ReachMee.
  • Trustcruit är en feedbacktjänst för rekryteringsprocessen där vi mäter kandidatens upplevelse av rekryteringen. Där behandlas e-postadress. Uppgiften sparas i två dagar och raderas därefter automatiskt. I detta sparas även uppgifterna kön och ålder för att vi ska kunna undersöka risker med diskriminering på en övergripande nivå. Uppgifterna kön och ålder sparas i två år.
  • Cubiks används för arbetspsykologiska tester. Där behandlas för- och efternamn, personnummer, kontaktuppgifter, biografiska uppgifter, resultat på utvärderingar, uppgifter som du som kandidat lämnat till utvärderingscenter samt uppgifter om din arbetslivserfarenhet. Uppgifter sparas hos Cubiks i maximalt två år.
  • I arkivsystemet W3D3 sparas uppgifterna för- och efternamn, personnummer, adress, ort, e-postadress och telefonnummer, mobilnummer i enlighet med arkivlagen.
  • RecRight är en tjänst som används vid videointervjuer i samband med rekrytering. Din digitala videoansökan sparas ner och finns hos RecRight och ReachMee i två år efteravslutad rekrytering.
  • SMS-teknik är ett sms och mms tjänst som används vid påminnelse om mailutskick i samband med rekryteringen. Här sparas uppgiften telefonnummer i max två månader.

Vad ska uppgifterna användas till?

Linköpings kommun använder uppgifterna för att hantera din jobbansökan. Din ansökan kommer att hanteras via en kandidatprofil som samlar information du lämnat in i samband med din jobbansökan.Utöver dessa ändamål kan dina uppgifter komma att behandlas för arkivändamål av allmänt intresse.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade personuppgifter kommer att vara tillgängliga för ansvarig rekryterare på HR, rekryterande chef, eventuell befintlig medarbetare som deltar i rekryteringsprocessen och eventuellt fackliga representanter. De fackliga representanterna är med i rekryteringsprocessen vid rekrytering av chefer och de har tillgång till cv, personligt brev samt att de fått en kort återkoppling på testresultatet från den ansvarige rekryteraren.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter Linköpings kommun har om dig

Du har rätt att få information om vilka uppgifter Linköpings kommun har om dig och du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter. Om du vill kontakta oss för att veta eller justera dina personuppgifter kan du gå in på nedan sida.  

Hur länge sparas personuppgifterna?

Om du inte blir anställd hos Linköpings kommun kommer dina personuppgifter att raderas från rekryteringsverktyget ReachMee två år efter avslutad rekrytering.

Kontakt

Om du har frågor om kravspecifikationen i tjänsten ta då kontakt med kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombuden.

Dataskyddsombud

Skicka e-post till Dataskyddsombud

E-post: dataskyddsombud@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00 (växel)

Postadress:
Linköpings kommun
581 81 Linköping

Just nu finns det 100 lediga jobb

Visar annons 1 -20 av 100 tillgängliga
Tjänst Ansök senast
Förskollärare till Ådalagatan 2/14, Förskolor Innerstaden Tillsvidareanställning 2019-11-10
Lärare 4-6 ma/no/tk till Harvestadsskolan, år 4 Tillsvidareanställning 2019-11-13
Barnskötare i förskolan till Mårdtorpsgatan 63 Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-11-01
Lärare i SO till Folkungaskolan Tillsvidareanställning 2019-11-06
Barnskötare till förskolan Melskogsvägen i Brokind Tillsvidareanställning 2019-11-01
Förskollärare till Hejdegatan 52, Förskolor Innerstaden Tillsvidareanställning 2019-11-10
Barnskötare till förskolorna Andreas Lindbloms väg & Brunnsgårdsvägen Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-11-10
Undersköterska till Ekbackens vårdboende Tillsvidareanställning 2019-11-03
Barnskötare i förskolan med resursuppdrag till enskilt barn, Storgården 58 Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-11-12
Fritidsledare/Resurspedagog till Resursskolorna Tillsvidareanställning 2019-11-22
Lärare till Resursskolorna Tillsvidareanställning 2019-11-22
Lärare i naturkunskap och matematik till Anders Ljungstedts gymnasium Tillsvidareanställning 2019-10-27
Lärare i fritidshem till Harvestadsskolan Tillsvidareanställning 2019-11-03
Lärare i vård till Birgittaskolans gymnasium Tillsvidareanställning 2019-11-01
Personlig assistent till LSS Funktionsstöd Tillsvidareanställning 2019-11-04
Lärare trä- och metallslöjd till Rosendalsskolan Tillsvidareanställning 2019-11-03
Ambulerande arbetsledare till Idrott och Service Tillsvidareanställning 2019-11-04
Administratör till Bemanningsgruppen Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-11-04
Lärare i åk F-5 för undervisning på engelska och svenska till Atlasskolan Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-11-17
Förskollärare till förskoleområde Kvinneby, Hjulsbro och Johannelund Tillsvidareanställning 2019-11-03
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 augusti 2019