Lediga jobb

Här hittar du alla aktuella lediga jobb i Linköpings kommun. Vi är en expansiv och framtidsfokuserad kommun som satsar på att förverkliga våra idéer. Följ oss gärna i våra sociala kanaler för att hålla dig uppdaterad om vad som händer hos oss samt få nys om lediga jobb.
Välkommen att växa och utvecklas med oss!

Övergripande information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi i Linköpings kommun rekryteringsverktyget ReachMee. Urvalet av ansökningar görs mot registrerade meriter och utbildningar. Fyll därför i den digitala ansökan noga.

Kompetensbaserad rekrytering

Linköpings kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens oavsett kön, könsidentitet/könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Urvalsfrågor

Baserat på svaren i urvalsfrågorna i ansökningsformuläret väljs de kandidater som uppfyller skallkraven enligt kravspecifikationen vidare i rekryteringsprocessen. De som inte svarat enligt skallkraven kan komma att väljas bort. De skallkrav som finns framgår i jobbannonsen.

Arbetspsykologiska tester

Vår rekryteringsprocess använder sig ofta av en eller flera arbetspsykologiska tester. Dessa tester görs i systemet Cubiks. Dina svar på testerna jämförs med en förbestämd arbetspsykologisk profil för tjänsten. Den arbetspsykologiska profilen är baserad på kompetenser och andra parametrar hämtade från kravprofilen. Resultatet från de arbetspsykologiska testerna kan ligga till grund för beslut om du går vidare i processen eller inte.

EU:s dataskyddsförordning

Din ansökan med tillhörande meritförteckning hanteras i enlighet med de bestämmelser som regleras av EUROPAPARLAMENTETES OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/679 och Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som behandlas i samband med rekrytering.

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen blir allmän handling som kan komma att lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Vilka uppgifter sparas och var?

  • ReachMee är rekryteringssystemet där uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras. Där behandlas t.ex. för- och efternamn, personnummer, kontaktuppgifter, CV och personligt brev. Uppgifterna sparas i två år efter avslutad rekrytering och raderas därefter automatiskt. Ibland tar Linköpings kommun hjälp av extern part vid rekryteringar och de blir då personuppgiftsbiträden till oss. Biträdena använder uppgifterna i ReachMee.
  • Trustcruit är en feedbacktjänst för rekryteringsprocessen där vi mäter kandidatens upplevelse av rekryteringen. Där behandlas e-postadress. Uppgiften sparas i två dagar och raderas därefter automatiskt. I detta sparas även uppgifterna kön och ålder för att vi ska kunna undersöka risker med diskriminering på en övergripande nivå. Uppgifterna kön och ålder sparas i två år.
  • Cubiks används för arbetspsykologiska tester. Där behandlas för- och efternamn, personnummer, kontaktuppgifter, biografiska uppgifter, resultat på utvärderingar, uppgifter som du som kandidat lämnat till utvärderingscenter samt uppgifter om din arbetslivserfarenhet. Uppgifter sparas hos Cubiks i maximalt två år.
  • I arkivsystemet W3D3 sparas uppgifterna för- och efternamn, personnummer, adress, ort, e-postadress och telefonnummer, mobilnummer i enlighet med arkivlagen.
  • RecRight är en tjänst som används vid videointervjuer i samband med rekrytering. Din digitala videoansökan sparas ner och finns hos RecRight och ReachMee i två år efteravslutad rekrytering.
  • SMS-teknik är ett sms och mms tjänst som används vid påminnelse om mailutskick i samband med rekryteringen. Här sparas uppgiften telefonnummer i max två månader.

Vad ska uppgifterna användas till?

Linköpings kommun använder uppgifterna för att hantera din jobbansökan. Din ansökan kommer att hanteras via en kandidatprofil som samlar information du lämnat in i samband med din jobbansökan.Utöver dessa ändamål kan dina uppgifter komma att behandlas för arkivändamål av allmänt intresse.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Lämnade personuppgifter kommer att vara tillgängliga för ansvarig rekryterare på HR, rekryterande chef, eventuell befintlig medarbetare som deltar i rekryteringsprocessen och eventuellt fackliga representanter. De fackliga representanterna är med i rekryteringsprocessen vid rekrytering av chefer och de har tillgång till cv, personligt brev samt att de fått en kort återkoppling på testresultatet från den ansvarige rekryteraren.

Skyddad identitet

Om du har skyddad identitet ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter Linköpings kommun har om dig

Du har rätt att få information om vilka uppgifter Linköpings kommun har om dig och du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter. Om du vill kontakta oss för att veta eller justera dina personuppgifter kan du gå in på: http://www.linkoping.se/gdpr

Hur länge sparas personuppgifterna?

Om du inte blir anställd hos Linköpings kommun kommer dina personuppgifter att raderas från rekryteringsverktyget ReachMee två år efter avslutad rekrytering.

Kontakt

Om du har frågor om kravspecifikationen i tjänsten ta då kontakt med kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombuden

E-post: dataskyddsombud@linkoping.se
Telefon: 013-26 26 42.

Just nu finns det 157 lediga jobb

Visar annons 1 -20 av 157 tillgängliga
Tjänst Ansök senast
Rektor till Malmslättsskolan Tokarp Tillsvidareanställning 2019-05-05
Lärare i fritidshem till Ekkälleskolan Tillsvidareanställning 2019-05-08
Handledare inom projekt Drivbänk - restaurang Tillsvidareanställning 2019-05-02
Handledare projekt Drivbänk - Restaurangutbilding Café Tillsvidareanställning 2019-05-02
Trädgårdsmästare till Drivbänk i Vreta Kloster Visstidsanställning kortare än 6 månader 2019-05-02
Handledare projekt Drivbänk - Dokumentation Tillsvidareanställning 2019-05-02
Handledare projekt Drivbänk - Pedagog Tillsvidareanställning 2019-05-02
Logoped till Blästadsskolan grundsärskolan Tillsvidareanställning 2019-04-26
Lärare i fritidshem till Blästadsskolan Tillsvidareanställning 2019-04-30
Projektledare till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Tillsvidareanställning 2019-05-07
Lärare i naturkunskap och ett annat ämne till ALG Tillsvidareanställning 2019-05-02
Arbetsterapeut till Anders Ljungstedts gymnasium Tillsvidareanställning 2019-05-02
Förstelärare i fritidshem till Ljung och Ljungsbro skola Tillsvidareanställning 2019-04-28
Studentmedarbetare inom analysbaserad AI Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-04-24
Studentmedarbetare inom dialogbaserad AI Visstidsanställning längre än 6 månader 2019-04-24
Undersköterska till Kärna hemtjänst Tillsvidareanställning 2019-05-01
Verksamhetsutvecklare med inriktning digitalisering Tillsvidareanställning 2019-05-05
Speciallärare till Ekängens skolor Tillsvidareanställning 2019-05-10
Verksamhetsutvecklare med inriktning förändringsledning och innovation Tillsvidareanställning 2019-05-05
Barnskötare i fritidshem till Tanneforsskolan Tillsvidareanställning 2019-04-30
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 december 2018