Hoppa till huvudinnehåll

Information om behandling av personuppgifter. Prenumeranter till lediga jobb

Information om behandling av personuppgifter, Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR)

Personuppgifter som du lämnar vid anmälan om prenumeration på lediga tjänster behandlas av Kommunstyrelsen för administration som behövs för att hantera din prenumeration på lediga tjänster. Personuppgiftsansvarig är Kommunstyrelsen.

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig. Du kan även kontakta oss för att begära rättelse, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten.

eller via

Linköpings kommun
Ange gärna den verksamhet det gäller
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 31 maj 2022