Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Behandling av personuppgifter på Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsnämnden respektive bygg- och miljönämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet.

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom ramen för Byggavdelningens och Miljöavdelningens verksamhet.

Varje personuppgiftsbehandling behöver stödjas på en så kalladrättslig grund. De rättsliga grunderna som kan bli aktuella för bygg-och miljönämndens personuppgiftsbehandlingar är:

 • allmänt intresse
 • rättslig förpliktelse
 • myndighetsutövning

Exempel på personuppgifter som behandlas är:

 • namn
 • personnummer
 • adress
 • telefonnummer
 • uppgifter om fastighetsägare

Personuppgifter lämnas ofta av dig som privatperson i samband med att du ansöker om exempelvis bygglov, bostadsanpassning, nybyggnadskarta eller olika tillstånd inom miljöområdet. Personuppgifter om folkbokföring och fastighetsägare kan komma att hämtas från fastighetsregistret, kommuninvånarregistret samt Skatteverket. Personuppgifterna behövs bland annat för att vi ska kunna administrera ansökningar såsom ansökan om bygglov eller bostadsanpassningsbidrag och för att vi ska kunna ställa ut fakturor.

Ibland lämnas personuppgifter vidare till andra så som skatteverket, länsstyrelsen eller polisen. Om du ansöker om bostadsanpassningsbidrag så lämnas uppgifter om sökt åtgärd till fastighetsägaren (om denne är någon annan än sökande) för godkännande. Inkomna ansökningar är allmänna handlingar och kan således komma att lämnas ut i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen.

Kontakta bygg- och miljönämnden för ytterligare information om hur personuppgifter behandlas.

Bygg- och miljönämnden

Till e-postformulär för bygg- och miljönämnden

E-post: byggomiljonamnden@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun
Bygg- och miljönämnden
581 81 Linköping

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom ramen för Plankontoret och Stadsmiljökontoret verksamhet.

Varje personuppgiftsbehandling behöver stödjas på en så kallad rättslig grund. De rättsliga grunderna som kan bli aktuella för samhällsbyggnadsnämnden personuppgiftsbehandlingar är:

 • allmänt intresse
 • rättslig förpliktelse
 • myndighetsutövning
 • avtalssituation

Exempel på personuppgifter som behandlas är:

 • namn
 • personnummer
 • adress
 • telefonnummer
 • uppgifter om fastighetsägare

Ibland lämnas personuppgifter vidare till andra så som Skatteverket eller länsstyrelsen. Om du ansöker om särskild kollektivtrafik så lämnas vissa personuppgifter, vid gynnande beslut, till utföraren. Inkomna ansökningar är allmänna handlingar och kan således komma att lämnas ut i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen. Vid ansökan om boendeparkering via e-tjänst så sker ett automatiskt beslutsfattande och besked lämnas direkt i samband med ansökan. Det automatiska beslutsfattandet innebär att uppgifterna som lämnats in i e-tjänsten kontrolleras automtiskt mot kommuninvånarregistret och fordonsregistret.

Kontakta samhällsbyggnadsnämnden för ytterligare information om hur personuppgifter behandlas i olika ärendetyper.

Samhällsbyggnadsnämnden

Till e-postformulär för samhällsbyggnadsnämnden

E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
581 81 Linköping

Kommunen sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets eller avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt fastställda rutiner för radering.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet svarar på allmänna frågor kring kommunens hantering av personuppgifter.

Dataskyddsombud

Till e-postformulär för Dataskyddsombud

E-post: dataskyddsombud@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Postadress:
Linköpings kommun
Juridikenheten (Dataskyddsombud)
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 8 september 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: