Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Behandling av personuppgifter på Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden i Linköpings kommun är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet.

Varje personuppgiftsbehandling behöver stödjas på en så kallad rättslig grund. De rättsliga grunder som kan bli aktuella för Kultur- och fritidsförvaltningen är främst:

  • allmänt intresse

  • rättslig förpliktelse

  • myndighetsutövning

  • samtycke

Exempel på personuppgifter som behandlas är bland andra:

  • namn

  • personnummer

  • adress

  • telefonnummer

  • bild

För att vi bland annat ska kunna administrera ansökningar och i vissa fall ställa ut fakturor behöver vi behandla dina personuppgifter. Därför kan du behöva lämna dina personuppgifter i samband med att du ansöker om exempelvis köregistrering, föreningsstöd eller bidrag. Vi kan också komma att inhämta din folkbokföringsadress från Skatteverket.


Inkomna ansökningar är allmänna handlingar och kan således komma att lämnas ut i enlighet med reglerna i Offentlighets- och sekretesslagen.

Dina personuppgifter sparas under den tid som det är nödvändigt för att förvaltningen ska kunna utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt dokumenthanteringsplanen.

Kontakta kultur- och fritidsnämnden

För ytterligare information om hur personuppgifter behandlas:

Kultur- och fritidskontoret

Till e-postformulär för Kultur- och fritidskontoret

E-post: kulturochfritidsnamnden@linkoping.se

Besöksadress: Apotekaregatan 13C (se karta)

Besöksadress : Apotekaregatan 13C

Postadress: Apotekaregatan 13C

Information om de rättigheter du har som registrerad samt information om kommunens behandling av personuppgifter:

 

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud

Till e-postformulär för Dataskyddsombud

E-post: dataskyddsombud@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Postadress:
Linköpings kommun
Juridikenheten (Dataskyddsombud)
581 81 Linköping

 

 

 

Senast uppdaterad den 8 december 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: