Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Behandling av personuppgifter på Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen respektive valnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för respektive nämnds verksamhet.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom ramen för verksamheten på:

 • Kommunledningsstaben
 • Planeringsstaben
 • Digitaliseringsstaben
 • Ekonomistaben
 • HR-staben
 • Kommunikationsstaben
 • Näringsliv- och tillväxtstaben

Varje personuppgiftsbehandling behöver stödjas på en så kallad rättslig grund. De rättsliga grunder som kan bli aktuella för kommunstyrelsens personuppgiftsbehandlingar är främst:

 • allmänt intresse
 • rättslig förpliktelse
 • avtal

Exempel på personuppgifter som kommunstyrelsen behandlar är:

 • namn
 • personnummer
 • adress
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • anställningsansökningar

Personuppgifter lämnas ofta av dig som privatperson i samband med att du ansöker om exempelvis anställning i Linköpings kommun. Personuppgifter exempelvis namn, adress och personnummer behövs bland annat för att vi ska kunna administrera dessa och för att vi ska kunna ställa ut fakturor. Vi kan också komma att inhämta uppgifter om folkbokföringsadress från Skatteverket.


Ibland lämnas personuppgifter vidare till andra myndigheter som till exempel Skatteverket och länsstyrelsen bland annat gällande val av vigselförrättare och nämndemän. Personuppgifter som ingår i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut i enlighet med reglerna i Offentlighet- och sekretesslagen.

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att utföra avtalsåtaganden, myndighetsutövning eller rättsliga förpliktelser och så länge det krävs enligt fastställda regler för gallring.

Kontakta kommunstyrelsen för ytterligare information om hur personuppgifter behandlas.

Kommunens diarium

Till e-postformulär för Kommunens diarium

E-post: kommunledningsforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 63 45

Valnämnden

Valnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom ramen för dess verksamhet.

Varje personuppgiftsbehandling behöver stödjas på en så kallad rättslig grund. De rättsliga grunder som kan bli aktuella för valnämndens personuppgiftsbehandlingar är främst:

 • allmänt intresse
 • rättslig förpliktelse

Exempel på personuppgifter som valnämnden behandlar är:

 • namn
 • personnummer
 • adress
 • telefonnummer
 • e-postadress

För att vi bland annat ska kunna ta emot och ta ställning till intresseanmälan om uppdrag att arbeta som röstmottagare vid de allmänna valen och vid EU-valen behöver vi behandla personuppgifter. Vi kan därför komma att efterfråga personuppgifter i samband med att du lämnar en sådan intresseanmälan. Vi kan också komma att inhämta uppgift om folkbokföringsadress från Skatteverket.

Vissa personuppgifter såsom namn och kontaktuppgifter till röstmottagare kan komma att lämnas ut till andra röstmottagare i samband med genomförande av valet för att underlätta planering och schemaläggning i val- och röstningslokaler. Personuppgifter i allmänna handlingar kan komma att lämnas ut i enlighet med reglerna i Offentlighet- och sekretesslagen.

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att utföra avtalsåtaganden, myndighetsutövning eller rättsliga förpliktelser och så länge det krävs enligt fastställda regler för gallring.

Kontakta valnämnden för ytterligare information om hur personuppgifter behandlas.

Valnämndens kansli

Valnämndens sekreterare, Kanslienheten, Kommunledningsförvaltningen

Till e-postformulär för Valnämndens kansli

E-post: valnamndenskansli@linkoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 43 (se karta)

Besöksadress : Stadshuset, Storgatan 43

Postadress: Linköpings kommun, 581 81 Linköping

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet svarar på allmänna frågor kring kommunens hantering av personuppgifter.

Dataskyddsombud

Till e-postformulär för Dataskyddsombud

E-post: dataskyddsombud@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Postadress:
Linköpings kommun
Juridikenheten (Dataskyddsombud)
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 13 september 2021