Hoppa till huvudinnehåll

Behandling av personuppgifter på Socialförvaltningen

Social- och omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Socialförvaltningens verksamhet.

Social - och omsorgsnämnden

Social- och omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom ramen för Socialförvaltningens verksamheter.

Social- och omsorgsnämndens ansvar för socialtjänstområdet är avgränsat genom det ansvar som vård- och äldreomsorgsnämnden respektive arbetsmarknadsnämnden har.

Varje personuppgiftsbehandling behöver stödjas på en så kallad rättslig grund. De rättsliga grunderna som kan bli aktuella för social- och omsorgsnämndens personuppgiftsbehandlingar är:

 • allmänt intresse
 • rättslig förpliktelse
 • myndighetsutövning

Exempel på personuppgifter som social- och omsorgsnämnden behandlar är:

 • namn
 • personnummer
 • familjerelationer
 • adress
 • telefonnummer
 • hälso- och sjukvårdsinformation
 • ekonomisk information
 • uppgifter från andra aktörer till exempel Skatteverket, Region Östergötland och polisen

Personuppgifter lämnas ofta av dig som privatperson i samband med att du ansöker om en insats eller tillstånd. Personuppgifterna behövs bland annat för att vi ska kunna administrera ansökningar såsom ansökan om bistånd eller ansökan om tillstånd (till exempel serveringstillstånd och tillstånd för tobaksförsäljning) och för att vi ska kunna ställa ut fakturor. De behövs även för att vi ska kunna arbeta med kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten. Personuppgifterna behövs bland annat också för journalföring, köregistrering och planering av insatser. Ibland lämnas personuppgifter vidare till andra aktörer såsom Skatteverket, Region Östergötland, länsstyrelsen eller polisen.

Kontakta social- och omsorgsnämnden för ytterligare information om hur personuppgifter behandlas.

Postadress:
Social- och omsorgsnämnden
Box 356
581 03 Linköping

Kommunen sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt fastställda rutiner för radering.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet svarar på allmänna frågor kring kommunens hantering av personuppgifter.

Postadress:
Linköpings kommun
Juridikenheten (Dataskyddsombud)
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 16 februari 2024