Boende och behandlingshem

Boende och behandlingshem för unga

För ungdomar som inte kan bo kvar hemma och
behöver socialt stöd finns det några boenden i
Linköping.
Du behöver ansöka hos Socialförvaltningen för att få bo
på ett boende för unga eller för att komma till
behandlingshem.
Linköpings kommun har avtal med flera
behandlingshem runt om i Sverige.
Vill du veta mer om boende och behandling för unga  
ringer du till Socialförvaltningen.

Boende för unga flyktingar

Linköpings kommun tar emot barn och ungdomar  
som flytt från sitt hemland.
Det är ungdomar som  
kommer till Sverige utan föräldrar.
I flyktingboendet bor flera ungdomar tillsammans  
med stöd av personal.

Senast uppdaterad den 18 juli 2018

Tillbaka Skriv ut