Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Information om Personuppgiftslagen

Vill du veta hur vi använder de personuppgifter
som vi får in i din ansökan?

Personuppgifter

Namn, personnummer, adress och telefonnummer som du
skriver i din ansökan sparar Kultur och fritidsnämnden.
Kultur och fritidsnämnden sparar personuppgifter för att
kunna skicka brev till dig och för att planera sin verksamhet.

Du har rätt att en gång per år begära att få veta vilka
personuppgifter som nämnden har sparat om dig.
Om kultur och fritidsnämnden har fel uppgifter ska de
genast rätta dem.

Du begär ut dina personuppgifter genom att skriva ett brev
till kultur och fritidsnämnden.
Brevet måste vara underskrivet med din namnteckning.

Adress till kultur och fritidsnämnden
Linköpings kommun
Kultur-och fritidsnämnden
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 10 mars 2016

Tillbaka Skriv ut