Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bostadsanpassning

Du som har bestående eller långvarig funktionsnedsättning har rätt att ansöka om bidrag för att anpassa din bostad.

Vem får bidrag till bostadsanpassning?

För att ansöka om bidrag till bostadsanpassning måste du äga din bostad eller ha en hyresrätt för permanent bruk. Du får även ansöka om bidrag om du regelbundet tar hand om en person med funktionsnedsättning i din bostad.

Vad ges bidragen till?

Bidrag till bostadsanpassning lämnas för åtgärder av bostadens fasta funktioner. Med fasta funktioner menas sådant som du normalt inte tar med sig vid en flytt. I särskilda fall kan bidrag lämnas till åtgärder som har samband med den funktionshindrades behov av rehabilitering, funktionsträning och sjukvård. Bidrag kan lämnas till reparation av tekniskt komplicerad utrustning som anskaffats med stöd av bidrag, om reparationen inte är normalt bostadsunderhåll.

Exempel på bostadsanpassning:

 • ändring av badrum
 • borttagning av trösklar
 • breddning av dörrar
 • räcken och ledstänger
 • hårdgöring av gångväg
 • ramper

 

Ansökan om bostadsanpassning

Ta kontakt med oss redan när du börjar planera din bostadsanpassning. Vi kan ge dig information om vilka möjligheter det finns för att få bidrag. Bostadsanpassningsgruppen på bygglovskontoret har ansökningsblanketter och tar emot din ansökan.

Till ansökan ska du bifoga intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionshindret. Vid mer omfattande åtgärder bör intyg kompletteras med ett åtgärdsprogram med förslag på lämplig anpassning.

Beslut om bostadsanpassning

Bygglovskontoret beslutar om bidraget och betalar ut bidraget när bostadsanpassningen är färdig.

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 28 februari 2018