Bostadsanpassning

Du som har bestående eller långvarig funktionsnedsättning kan få bidrag för att anpassa din bostad.

Vem kan få bostadsanpassning?

Du som äger din egen bostad eller har hyres- eller bostadsrätt för permanent bruk kan få bidrag till bostadsanpassning. Även du som regelbundet tar hand om en person med funktionsnedsättning i din bostad kan få bidrag.

Vad ges bidragen till?

Bidrag till bostadsanpassning lämnas för åtgärder av bostadens fasta funktioner. Med fasta funktioner menas sådant som man normalt inte tar med sig vid en flytt. I särskilda fall kan bidrag lämnas till åtgärder som har samband med den funktionshindrades behov av rehabilitering, funktionsträning och sjukvård. Bidrag kan lämnas till reparation av tekniskt komplicerad utrustning som anskaffats med stöd av bidrag, om reparationen inte utgör normalt bostadsunderhåll.

Exempel på bostadsanpassning:

 • ändring av badrum
 • borttagning av trösklar
 • breddning av dörrar
 • räcken och ledstänger
 • hårdgöring av gångväg
 • ramper

Ansökan om bostadsanpassning

Tag kontakt med oss redan när du börjar planera din bostadsanpassning. Vi kan ge dig information om vilka möjligheter det finns för att få bidrag. Bostadsanpassningsgruppen på bygglovskontoret har ansökningsblanketter och tar emot din ansökan.

Till ansökan ska du bifoga intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionshindret. Vid mer omfattande åtgärder bör intyg kompletteras med ett åtgärdsprogram med förslag på lämplig anpassning.

Beslut om bostadsanpassning

Bygglovskontoret beslutar om bidraget och betalar ut bidraget när bostadsanpassningen är färdig.

Välkommen att kontakta vår kundtjänst för frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 12 juni 2016