Fortfarande eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Personal och ledning

Namn/E-post

Titel/Funktion

Telefon (013-)

Egidius Huitema

Enhetschef

26 39 39

Lilian Johansson

Rektor
HV, GYSÄR, IVAS, SÄRVUX

20 75 86

Mårten Larsson 

Rektor
Flyg, EE, IN

20 75 39

Linda Tengel

Rektor
BA, FT

20 59 28

Åsa Wennergren

Rektor
RL, VF, RH, HA

20 75 74

Madelene Arvendal

Rektor
BF, SI (IMSPR), IMPRE, IMYRK,
IA (IMIND)

26 32 96

Helena Djerf

Biträdande rektor till
Lilian Johansson

20 75 71

Carl Ragnarsson

Gruppchef

20 75 27

Namn/E-post

Titel/Funktion

Telefon

Katarina Andreasson

Administrativ assistent (GYSÄR, HV, IVAS, RH, RL, VF och SÄRVUX)
(BF, IMIND, PREP, Second Chance School, SI, VUX och YRK)

20 75 99

Lars-Magnus Cassel

Administrativ assistent (Faktura- och vikariehantering,

0703-31 68 01

Kristina Larsson

Administrativ assistent (Enhetschef, Gruppchef)

20 76 61

Tina Åstrand

Administrativ assistent (BA, EE, FT, IN och FLYG)
(BF, IMIND, PREP, Second Chance School, SI, VUX och YRK)

20 76 62

Vakant assistenttjänst
tillsättes augusti 2018

   

Carl Ragnarsson

Schemaläggare

20 75 27

Mattias Nordling

Schemaläggare

0725-74 98 90

Olle Johansson

Ekonom

26 38 19

Camilla Mathiesen Almström

HR-konsult 26 37 37

Namn/E-post

Titel/Funktion

Telefon

Lena Hartman

Bibliotekarie

20 75 84

Oskar Hansson

Bibliotekarie

20 53 52

Ingela Öberg

Biblioteksassistent

20 53 51

Namn/E-post

Titel/Funktion

Telefon

Marzieh Eliassy

Kurator

20 76 00

Tarja Eriksson

Kurator

20 74 15

Bo Wahlström

Kurator

20 73 80

Sofia Evertsson

Psykolog

20 75 47 / 072-584 02 43

Marianne Betnér

Skolsköterska

20 72 38

Linda Karlsson

Skolsköterska

20 75 92

Catarina Svensson

Skolsköterska

072-201 69 23

Lisbeth Franzén

Specialpedagog

20 75 69

Helena Gunnarsson

Specialpedagog

26 27 66

Anita Karlsson

Specialpedagog

20 75 82

Matilda Rosander

Specialpedagog

013-26 37 76

Ylva Söderström

Specialpedagog

20 76 20

Sofia Eriksson

Studie- och yrkesvägledare

20 53 21

Cajsa-Stina Karlström

Studie- och yrkesvägledare

20 75 97

Elin Berger

Studie- och yrkesvägledare

tjänstledig

Tanja Myrskog Studie- och yrkesvägledare 20 75 90
Almberg, Magnus 013-29 47 58
Althén, Anette 072-749 92 26
Andersson, Anne 072-582 86 69
Andersson, Christer  
Andersson, Fredrik 013-20 76 00
Andersson, Ingela 072-582 87 02
Andersson, Sven-Inge 072-584 83 23
Angeli, Anna tjänstledig
Annell, Mikael 072-582 86 64
Arkstål, Berit 013-29 47 51
Aronsson, Josefin 072-584 83 22
Arvidsson, Björn 013-29 48 06
Barati Sedeh, Mahin 072-748 51 47
Bengtsson, Claes 072-582 87 03
Berlin, Magnus 070-270 78 70
Bjälnes, Britt-Mari 072-582 86 89
Bjälnes, Dag 070-665 81 19
Bjärnlid, Malin 072-582 86 70
Björkegren, Eva 072-582 86 63
Bock, Annica 072-749 92 28
Bock, Berndt 072-749 92 29
Borg, Kristin 072-748 51 57
Borg, Robert 072-748 51 58
Bärnström, Ann-Sofie 072-748 51 48
Carlsson, Eva 072-749 92 30
Cederholm, Mattias 072-748 51 59
Didriksson, Therese 072-582 86 95
Durne, Anna-Karin 072-749 92 31
El Belbol, Robert 072-598 48 29
Eng, Jörgen 013-29 48 88
Engberg, Nina 072-582 87 04
Engdahl, Irja 072-582 87 05
Engström, Anders 073-941 42 31
Engström Lindell, Marianne 073-030 73 76
Ericson, Britt-Marie 072-582 86 82
Eriksson, Helen 072-582 86 90
Eriksson, Malin 072-582 86 98
Fanni, Jones 072-749 92 32
Flink, Kurt 072-749 92 24
Foborg, Gustav 072-582 86 82 
Forss, Mikael 072-748 51 60
Friberg, Alexander 072-596 79 92
Genfors, Håkan 20 76 00
Grönroos, Amanda 072-240 08 50
Gustafsson, Jonny 072-584 83 27
Gustafsson Schäfer, Anne 072-582 86 66
Göransson, Maths 072-584 83 28
Hagert, Richard 013-29 47 12 / 072-584 83 12
Haglund, Inger  
Holmgren Wiggur, Anette 072-748 51 33
Holmgren, Thomas 013-20 76 00
Hult, Birger 072-584 83 24
Hultqvist, Oscar 072-749 92 33
Hägg Ganessane, Marie 072-582 86 72
Härmä, Christine 013-26 30 65 / 072-240 08 51
Höök, Lars 072-584 83 25
Ingmarsson, Andreas 072-749 92 37
Islamovic, Azra 072-598 48 27
Jakobsson, Rolf 072-584 83 21
Jaktlund, Emma 20 69 47
Jeahze, Kadhim Kasim 072-749 92 34
Johansson, Erika 013-26 33 94
Johansson, Per 070-332 28 80
Johansson, Weine 072-582 76 62
Johnsson, Håkan 072-584 83 29
Karlsson, Johan 072-582 76 63
Karlsson, Jonny 013-20 76 00
Karlsson, Lisa 072-748 51 32
Karlsson, Mattias 013-20 75 78
Katrin, Anders 013-20 65 35 / 073-076 75 78
Kellgren Lundberg, Susanna 072-580 08 82
Kindstrand, Niklas 072-527 71 56
Kristedal, Urban 072-749 92 36
Larsson, Corina 072-582 86 88
Larsson, Kenneth 072-596 78 50
Leberfinger, Emil 072-748 51 61
Leth, Göran 072-748 51 50
Lifvergren, Yvonne 072-748 51 51
Liljeblad, Christina 072-748 51 42
Liljegren, Tomas 072-584 83 30
Lilliesköld, Henrik 072-240 08 90
Lindberg, Håkan 072-513 27 59
Lindholm, Carina 072-596 79 11
Lindroos, Monica 070-691 81 15
Lindstrand, Elisabeth 072-582 86 74
Ljunge, Jakob 072-584 83 18
Lundberg, Anna tjänstledig
Lundberg, Per 072-596 78 62
Löwemo, Marie 072-584 83 15
Magnell, Kristoffer 072-749 92 38
Marklund, Anders 072-582 86 99
Mattsson, Linda 072-749 92 39
Melin Trinks, Birgitta 076-328 11 20
Monell, Carina 072-582 76 56
Nicander, Peter 072-749 92 41
Nilsson, Anna 072-582 86 76
Nilsson, Elise 072-528 93 77
Nordling, Charlotte 072-596 79 12
Nordling, Mattias 072-574 98 90
Norén, Esko 072-749 92 25
Norin, Heléne 072-748 51 34
Ohlsson, Ove 072-566 82 68
Olofsson, Lena 072-596 79 59
Olsson, Helén 013-20 76 37 / 072-582 76 60
Olsson, Ola 072-748 51 43
Ottosson-Eng, Inger 013-29 48 86 / 072-580 09 02
Persson Stopar, Marie 013-29 48 85
Pettersson, Maria 072-582 86 91
Poignant, Margareta 072-748 51 35
Pripp, Anette 072-582 76 57
Rajicic, Milunka 072-748 51 44
Rathsack, Cathrine 072-748 51 36
Renström, Hans-Michael 072-582 76 61
Rinlid, Johan 072-528 95 28
Risén, Emma 072-596 78 57
Rydén, Johan 013-207600
Salomonsson, Roger 072-748 51 45
Sandell-Widin, Carina 013-29 48 83
Schill, Camilla 072-582 86 67
Selin, Maria 072-748 51 37
Steiler, Gunnel 072-748 51 52
Stensson, Anna-Maja 013-20 76 00
Stopar, Feliks 013-20 51 22
Strömbäck, AnneMarie 073-364 49 08
Ståhl, Pierre 013-20 76 00
Sudirman, Ahmad 072-582 87 01
Sundqvist, Margareta 072-748 51 53
Säll, Malena 072-582 86 68
Södergren, Jonas 072-584 83 17
Söderqvist, Marie 013-29 48 82 tjänstledig
Thorvaldsson, Therese 013-29 48 68
Thörnow, Johan 072-748 51 49
Tjernberg, Tony 072-749 92 23
Tjärnskog, Peter 072-574 37 81
Torstensson, Lars 072-582 86 93
Utter Borgqvist, Jenny 072-596 78 85
Wallin, Jessica 072-748 51 38
Wallin, Maria 013-20 76 37
Wallman, Mikael 072-585 24 30 tjänstledig
Westerholm, Per 072-748 51 55
Wiemerö, Tarmo 072-582 86 61
Wigzell, Åsa 072-522 77 01
Wilhelmsson, Sören 072-584 83 19
von Satzger, Elisabeth 072-748 51 39
Vorkapic, Alexandar 072-748 51 56
Ydrehed Sjögren, Katarina 072-582 86 94
Önnegren, Anne-Louise 072-748 51 46

Namn/E-post

Program

Telefon

Jill Dahlström

IMIND, PREP, SI, Second Chance school

29 46 17 / 072-242 95 93

Elin Berger

Tjänstledig

 

Cajsa-Stina Karlström BF, EE, IN, FLYG 20 75 97
Tanja Myrskog HV, RL, VF 20 75 90
Emilia Larsson BA, FT 20 59 28

Namn/E-post

Telefon (013-)

Christian Blume

20 76 76

Håkan Svensson

20 76 03

Lars Lundin

20 71 03

Namn/E-post

Titel/Funktion

Telefon

Svante Nagy

Intendent

013-20 75 80

Mikael Janse

Skolvärd

0706-51 24 79

Jussi Ritapuu

Skolvärd

0725-82 81 00

Catharina Ambelin

Skolvärd
Elevassistent

0725-80 08 45

Magnus Anund

Elevassistent

0725-82 86 81

Mikael Andersson

Elevassistent

0725-82 86 77

Joakim Gidlöf

Elevassistent

0725-82 86 83

Nedah Hassan

Elevassistent

20 76 00

Catharina Larsson

Elevassistent

0725-82 86 85

Christian Linde

Elevassistent

0725-28 94 48

Lise-Lott Schröder

Elevassistent

20 53 08

Abdullahi Shukri Ali

Elevassistent

26 26 57

Jessica Ulriksson

Elevassistent

0725-82 86 79

Doris Jonsson

Elevassistent

0725-82 86 84

Fredrik Berg

Arbetsmarknads-
konsulent

20 58 87

Liselott Cornelius

Arbetsmarknads-
konsulent

20 76 00

Stig Gustafsson

Fritidspedagog

26 30 08

Torbjörn Johnsson

Samordnare vux

20 72 94

Carina Petersson

Utvecklingsledare

20 64 05

Anders Ljungstedts Gymnasium

Skicka e-post till Anders Ljungstedts Gymnasium

E-post: alg@linkoping.se

Telefon: 013-20 76 00

Besöksadress: Anders Ljungstedts gata 1 (se karta)

Postadress: Anders Ljungstedts Gymnasium
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/alg http://www.linkoping.se/alg

Enhetschef: Egidius Huitema
Telefon: 072-595 75 21

Rektor: Lilian Johansson
Telefon: 013-20 75 86

Rektor: Linda Tengel
Telefon: 013-20 59 28

Rektor: Madelene Arvendal
Telefon: 013-26 32 96

Rektor: Mårten Larsson
Telefon: 013-20 75 39

Rektor: Åsa Wennergren
Telefon: 013-20 75 74

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter

Senast uppdaterad den 9 januari 2018