Personal och ledning

Namn/E-post

Titel/Funktion

Telefon

Conny Lundsten

T f enhetschef

072-595 75 21

Lilian Johansson

Rektor
HV, GYSÄR, IVAS, LÄRVUX

26 75 86

Mårten Larsson 

Rektor
Flyg, EE, IN, BF

20 75 39

Sten Lundberg

Rektor
BA, FT, IA (IMIND)

20 75 79

Åsa Wennergren

Rektor
RL, VF, RH, HA

20 75 74

Madelene Arvendal

Rektor
SI (IMSPR), IMPRE, IMYRK

26 32 96

Eva Lindberg

Chef för interna stödfunktioner
Bibliotek, Elevhälsa, SYV, Skolvärd, Vaktmästeri, Administration, Servicepersonal

20 75 75

Carl Ragnarsson

Biträdande rektor till
Åsa Wennergren

20 75 27

Helena Djerf

Biträdande rektor till
Lilian Johansson

20 75 71

Björn Arvidsson

Biträdande rektor till
Sten Lundberg

29 48 06

Monica Gudomlund

Biträdande rektor till
Mårten Larsson

20 58 88

Maria Lundin

Biträdande rektor till
Madelene Arvendal

20 76 00

Namn/E-post

Titel/Funktion

Telefon

Katarina Andreasson

Administrativ assistent

20 75 99

Charlotta Johansson

Administrativ assistent

20 75 80

Kristina Larsson

Administrativ assistent

20 76 61

Pauline Sadowski

Administrativ assistent

20 75 98

Tina Åstrand

Administrativ assistent

20 76 62

Carl Ragnarsson

Schemaläggare

20 75 27

Mattias Nordling

Schemaläggare

0725-74 98 90

Annika Thörnros Runesson

HR-konsult

29 46 54

Lina Ahlénius

Ekonom

20 75 81

Birgitta Sandberg

Ekonom

20 53 53

Lars-Magnus Cassel

Receptionsansvarig

0703-31 68 01

Daniel Ewertson

Samordnare IT och Lokaler

20 76 23

Namn/E-post

Titel/Funktion

Telefon

Lena Hartman

Bibliotekarie

20 75 84

Oskar Hansson

Bibliotekarie

20 53 52

Ingela Öberg

Biblioteksassistent

20 53 51

Marie-Louise Enegren

Biblioteksassistent

20 53 51

Namn/E-post

Titel/Funktion

Telefon

Therese Malkén

Kurator

20 75 87

Tarja Eriksson

Kurator

20 74 15

Bo Wahlström

Kurator

20 73 80

Sofia Evertsson

Psykolog

20 76 00

Marianne Betnér

Skolsköterska

20 72 38

Karin Eriksson

Skolsköterska

20 73 07

Linda Karlsson

Skolsköterska

20 75 92

Helena Gunnarsson

Specialpedagog

20 76 00

Sabine Johansson

Specialpedagog

20 76 64

Anita Karlsson

Specialpedagog

20 75 82

Lotta Kempe

Specialpedagog

26 37 76

Ylva Söderström

Specialpedagog

20 76 00

Sofia Eriksson

Studie- och yrkesvägledare

20 53 21

Ulla Nilsson

Studie- och yrkesvägledare

20 75 90

Elin Berger

Studie- och yrkesvägledare

20 75 97

Almberg, Magnus 013-29 47 58
Althén, Anette 072-749 92 26
Andersson, Anders 072-748 51 54
Andersson, Anne 072-582 86 69
Andersson, Fredrik 013-20 76 00
Andersson, Ingela 072-582 87 02
Andersson, Sven-Inge 072-584 83 23
Angeli, Anna 072-749 92 27
Annell, Mikael 072-748 51 55
Arkstål, Berit 013-29 47 51
Aronsson, Josefin 072-584 83 22
Bagherian, Anna 076-338 54 85
Barati Sedeh, Mahin 072-748 51 47
Bengtsson, Claes 072-582 87 03
Berggren, Anders 072-748 51 56
Berlin, Magnus 013-29 47 12
Bjälnes, Britt-Mari 072-582 86 89
Bjärnlid, Malin 072-582 86 70
Björkegren, Eva 072-582 86 63
Bock, Annica 072-749 92 28
Bock, Berndt 072-749 92 29
Borg, Kristin 072-748 51 57
Borgh, Robert 072-748 51 58
Borgstedt, Jan 072-582 86 66
Bouvin, Jannike 072-582 76 58
Bärnström, Ann-Sofie 072-748 51 48
Carlsson, Eva 072-749 92 30
Didriksson, Therese 013-20 76 00
Ceco, Dzevad 076-714 93 57
Cederholm, Mattias 072-748 51 59
Durne, Anna-Karin 072-749 92 31
Ehnsiö, Anki 013-20 76 37
Ekblom, Karl 072-582 76 61
Eng, Jörgen 013-29 48 88
Engberg, Nina 072-582 87 04
Engdahl, Irja 072-582 87 05
Engström Lindell, Marianne 073-030 73 76
Ericson, Britt-Marie 072-582 86 82
Eriksson, Helen 072-582 86 90
Eriksson, Malin 072-582 86 98
Fanni, Jones 072-749 92 32
Flink, Kurt 072-749 92 24
Foborg, Gustav 072-582 86 82 tjänstledig
Forss, Mikael 072-748 51 60
Greco, Michael 072-582 86 78
Gudomlund, Monica 013-20 58 88 / 073-040 41 49
Gustafsson, Jonny 072-584 83 27
Gustavson, Erika 072-748 51 61
Göransson, Maths 072-584 83 28
Hagert, Richard 072-584 83 12
Haglund, Inger 072-748 51 32
Hellgren, Anna 072-748 51 41
Holmgren Wiggur, Anette 072-748 51 33
Holmgren, Thomas 013-20 76 00
Hult, Birger 072-584 83 24
Hultqvist, Oscar 072-749 92 33
Hydén, Madelaine 013-20 76 00
Härmä, Christine 013-26 30 65 / 072-240 08 51
Höök, Lars 072-584 83 25
Ingmarsson, Andreas 072-749 92 37
Jakobsson, Rolf 072-584 83 21
Jeahze, Kadhim Kasim 072-749 92 34
Johannisson, Kerstin 0701-475 126
Johansson, Erika 013-26 33 94
Johansson, Per 070-332 28 80
Johansson, Weine 072-582 76 62
Johnsson, Håkan 072-584 83 29
Karlberg, Lena 072-582 86 73
Karlsson, Johan 072-582 76 63
Karlsson, Lisa 072-748 51 40
Karlsson, Mattias 013-20 75 78
Kellgren Lundberg, Susanna 072-580 08 82
Kindstrand, Mikael 072-240 09 09
Kristedal, Urban 072-749 92 36
Larsson, Kenneth 013-20 76 00
Leth, Göran 072-748 51 50
Lifvergren, Yvonne 072-748 51 51
Liljeblad, Christina 072-748 51 42
Liljegren, Tomas 072-584 83 30
Lilliesköld, Henrik 072-240 08 90
Lindholm, Carina 013-20 76 00
Lindroos, Monica 070-691 81 15
Lindstrand, Elisabeth 072-582 86 74
Lingeby, Anna 072-748 51 43
Ljunge, Jakob 072-584 83 18
Lundberg, Anna 072-582 86 75
Lundberg, Per 072-584 83 14
Lundin, Maria 013-20 76 00
Löwemo, Marie 072-584 83 15
Magnell, Kristoffer 072-749 92 38
Malmsten Göransson, Ann 072-584 83 31
Marklund, Anders 072-582 86 99
Mattsson, Linda 072-749 92 39
Monell, Carina 072-582 76 56
Nicander, Peter 072-749 92 41
Nilsson, Anna 072-582 86 76
Nordling, Charlotte 013-20 76 00
Nordling, Mattias 072-574 98 90
Norén, Esko 072-749 92 25
Norin, Heléne 072-748 51 34
Emil Näsström 20 76 00
Ohlsson, Ove 072-566 82 68
Olofsson, Lena 013-20 76 00
Olsson, Helén 013-20 76 37 / 072-582 76 60
Olsson, Ola 013-20 76 00
Olsson, Ove 072-582 86 96
Oscarsson, Camilla 072-582 86 97     tjänstledig
Ottosson-Eng, Inger 013-29 48 86 / 072-580 09 02
Persson Stopar, Marie 013-29 48 85
Pettersson, Maria 072-582 86 91
Poignant, Margareta 072-748 51 35
Pripp, Anette 072-582 76 57
Rajicic, Milunka 072-748 51 44
Rathsack, Cathrine 072-748 51 36
Rinlid, Johan 072-528 95 28
Risén, Emma 013-20 76 00
Rydén, Rikard 072-749 92 40
Salomonsson, Roger 072-748 51 45
Sandell-Widin, Carina 013-29 48 83
Schill, Camilla 072-582 86 67
Selin, Maria 072-748 51 37
Sjögren, Helena 072-582 86 92
Steiler, Gunnel 072-748 51 52
Stensson, Anna-Maja 013-20 76 00
Stopar, Feliks 013-20 51 22
Strålman Krig, Jacob 013-20 76 00
Strömbäck, AnneMarie 073-364 49 08
Ståhl, Pierre 013-20 76 00
Sudirman, Ahmad 072-582 87 01
Sundqvist, Margareta 072-748 51 53
Säll, Malena 072-582 86 68
Södergren, Jonas 072-584 83 17
Söderqvist, Marie 013-29 48 82
Thorvaldsson, Therese 013-29 48 68
Thörnow, Johan 072-748 51 49
Tjernberg, Tony 072-749 92 23
Tjärnskog, Peter 072-574 37 81
Torstensson, Lars 072-582 86 93
Utter Borgqvist, Jenny 013-20 76 00
Wallin, Jessica 072-748 51 38
Wallman, Mikael 072-585 24 30
Westerholm, Per 013-20 76 00
Westerling, Ingegerd 072-584 83 26
Wiemerö, Tarmo 072-582 86 61
Wilhelmsson, Sören 072-584 83 19
Wistrand, Stefan 070-332 51 78
von Satzger, Elisabeth 072-748 51 39
Ydrehed Sjögren, Katarina 072-582 86 94
Önnegren, Anne-Louise 072-748 51 46

Namn/E-post

Program

Telefon

Sofia Eriksson

IMIND, PREP, SI, YI, Second Chance school

20 53 21

Elin Berger

Tjänstledig

 

Cajsa-Stina Karlström  EE, IN, BA 20 75 97
Ulla Nilsson BF, Flyg, RL, VF 20 75 90
Åsa Torin FT, HV 20 76 00

Namn/E-post

Telefon

Christian Blume

20 76 00

Håkan Svensson

20 76 03

Namn/E-post

Titel/Funktion

Telefon

 

 

 

Mikael Janse

Skolvärd

0706-51 24 79

Jussi Ritapuu

Skolvärd

0725-82 81 00

Catharina Ambelin

Skolvärd
Elevassistent

0725-80 08 45

Magnus Anund

Elevassistent

0725-82 86 81

Mikael Andersson

Elevassistent

0725-82 86 77

Joakim Gidlöf

Elevassistent

0725-82 86 83

Catharina Larsson

Elevassistent

0725-82 86 85

Christian Linde

Elevassistent

0725-28 94 48

Jörgen Pettersson

Elevassistent

0725-82 86 86

Lise-Lott Schröder

Elevassistent

20 53 08

Abdullahi Shukri Ali

Elevassistent

26 26 57

Jessica Ulriksson

Elevassistent

0725-82 86 79

Lena Westerberg

Elevassistent

0725-82 86 88

Doris Jonsson

Elevassistent

0725-82 86 84

Fredrik Berg

Arbetsmarknads-
konsulent

25 58 87

Carl Eng

Fritidspedagog

013-20 76 00

Stig Gustafson

Fritidspedagog

26 30 08

Torbjörn Johnsson

Vuxsamordnare

20 72 94

Carina Petersson

Utvecklingsledare

20 64 05

Anders Katrin

Heltidsmentor

013- 20 65 35

Anders Ljungstedts Gymnasium

Telefon: 013-20 76 00

E-post: Skicka e-post till Anders Ljungstedts Gymnasium

E-post: alg@linkoping.se

Postadress:
Anders Ljungstedts Gymnasium
581 81 LINKÖPING

Besöksadress:
Anders Ljungstedts gata 1
Anders Ljungstedts gata 1 på karta

Kort webbadress:
http://www.linkoping.se/alg http://www.linkoping.se/alg

Ansvarig

Rektor
Lilian Johansson
Telefon: 013-20 75 86

Rektor
Madelene Arvendal
Telefon: 013-26 32 96

Rektor
Mårten Larsson
Telefon: 013-20 75 39

Rektor
Sten Lundberg
Telefon: 013-20 75 79

Rektor
Åsa Wennergren
Telefon: 013-20 75 74

Senast uppdaterad den 16 november 2016