Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Studie- och yrkesvägledning

Har du frågor som rör de val du gör under din gymnasietid eller kring framtida studier och yrke - ta kontakt med oss Studie- och yrkesvägledare på Anders Ljungstedts gymnasium. Vi kan ge dig information och vägledning i enskilda samtal och du kommer också att möta oss vid olika klassinformationer.

Under gymnasiet kommer du att ställas inför olika val, exempelvis val av inriktning och kurser men också val av framtida studier eller yrke. Du som känner att du behöver någon att diskutera dina tankar med inför ditt beslut är välkommen att kontakta oss. Vi kan också hjälpa dig med studieplanering utifrån din individuella studieplan för din gymnasietid. Vi arbetar i nära samarbete med din mentor och vi ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med specialpedagoger, skolsköterskor och kuratorer.

Du är välkommen att ta kontakt med oss genom ett besök, mejl eller genom att ringa. Självklart gäller detta även för dina föräldrar!

Vi som arbetar som studie- och yrkesvägledare på skolan är:

Elin Berger
Tjänstledig
E-post: Elin.Berger@linkoping.se

Sofia Eriksson
Individuellt alternativ (IMIND), Preparandutbildning (IMPRE), Språkintroduktion (SI) (IMSPR), Yrkesintroduktion (IMYRK), Second Chance School
E-post:Sofia.V.Eriksson@linkoping.se
Tel: 013- 20 53 21
Sofia sitter i arbetsrum T255B

Cajsa-Stina Karlström
Barn- och fritidsprogrammet (BF), El- och energiprogrammet (EE), Flygteknikutbildningen (FLYG)Industritekniska programmet (IN)
E-post: Cajsa-Stina.Karlstrom@linkoping.se
Tel: 013-20 75 97

Tanja Myrskog
Hantverksprogrammet (HV), Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL),
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
E-post: tanja.myrskog@linkoping.se
Tel:013-20 75 90

Studie- och yrkesvägledare för Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) och Fordons- och transportprogrammet (FT) är för närvarande vakant. För frågor rörande dessa program, kontakta rektor Linda Tengel på 013-20 59 28.

Senast uppdaterad den 14 mars 2018