Studie- och yrkesvägledning

Har du frågor som rör de val du gör under din gymnasietid eller kring framtida studier och yrke - ta kontakt med oss Studie- och yrkesvägledare på Anders Ljungstedts gymnasium. Vi kan ge dig information och vägledning i enskilda samtal och du kommer också att möta oss vid olika klassinformationer.

Under gymnasiet kommer du att ställas inför olika val, exempelvis val av inriktning och kurser men också val av framtida studier eller yrke. Du som känner att du behöver någon att diskutera dina tankar med inför ditt beslut är välkommen att kontakta oss. Vi kan också hjälpa dig med studieplanering utifrån din individuella studieplan för din gymnasietid. Vi arbetar i nära samarbete med din mentor och vi ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med specialpedagoger, skolsköterskor och kuratorer.

Du är välkommen att ta kontakt med oss genom ett besök, mejl eller genom att ringa. Självklart gäller detta även för dina föräldrar!

Vi som arbetar som studie- och yrkesvägledare på skolan är:

Elin Berger
Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), El- och energiprogrammet (EE), Industritekniska programmet (IN)
E-post: Elin.Berger@linkoping.se
Tel: 013- 207597

Sofia Eriksson
Flygteknikprogrammet (FL), Fordons- och transportprogrammet (FT), Hantverksprogrammet (HV)
E-post: Sofia.V.Eriksson@linkoping.se
Tel: 013- 205321

Ulla Nilsson
Barn- och fritidsprogrammet (BF), Ekonomiprogrammet (EK), Handels- och administrationsprogrammet (HA), Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL), VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
E-post: Ulla.Nilsson@linkoping.se
Tel: 013- 207590

Elin, Sofia och Ulla hittar du i Y-korridoren mitt i skolan.

Marita Mikaelsson
Individuellt alternativ (IA), Språkintroduktion (SI)
E-post: Marita.Mikaelsson@linkoping.se
Tel: 013- 207043

Marita hittar du i T253

Namn/E-post

Titel/Funktion

Telefon

Sofia Eriksson

Studie- och yrkesvägledare

20 53 21

Ulla Nilsson

Studie- och yrkesvägledare

20 75 90

Marita Mikaelsson

Studie- och yrkesvägledare

20 70 43

Elin Berger

Studie- och yrkesvägledare

20 75 97

Senast uppdaterad den 10 juni 2016