Kommunfullmäktige

Linköpings kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna (Koalition för Linköping) har majoritet under perioden 2015–2018.

Kommunfullmäktige har 79 ordinarie ledamöter och 41 ersättare från åtta partier. Kommunfullmäktige fattar beslut om sådant som påverkar vår vardag, till exempel hur mycket du ska betala för barnomsorg eller hur nya stadsdelar ska se ut. Innan kommunfullmäktige fattar beslut så har ärendena oftast behandlats i olika nämnder och styrelser.

Det här beslutar kommunfullmäktige om

Fullmäktige beslutar om sådana frågor som är övergripande och principiella och i andra ärenden av större vikt för kommunen. Den kanske viktigaste uppgiften är att stödja demokratin och bidra till att den hålls levande och fördjupas.

Kommunfullmäktige beslutar bland annat om

  • mål och riktlinjer för kommunens verksamhet
  • budget, skatt och andra ekonomiska frågor
  • kommunens organisation och verksamhetsformer
  • val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
  • val av revisorer och revisorsersättare
  • årsredovisning och ansvarsfrihet
  • frågor som anges i kommunallagen eller andra författningar.

Kommunfullmäktige sammanträder normalt sista tisdagen i varje månad förutom i juli. Sammanträdena hålls i Stadshusets fullmäktigesal på Storgatan 43. Du kan följa sammanträdet från åhörarläktaren. Grupper ska anmälas till receptionen i förväg av utrymmesskäl.

Övergripande mål 2015–2018

Kommunfullmäktige fastställde den 14 april 2015 kommunens övergripande mål.

Fråga fullmäktige

I slutet av sammanträdet kan du få svar på frågor om kommunens verksamhet. Du bör lämna, skicka eller ringa in din fråga till kommunledningskontoret senast klockan 12.00 dagen före sammanträdet. Om sammanträdet slutar tidigare än beräknat så kan frågestunden ställas in. Den fråga du ställt kommer då att besvaras vid nästa sammanträde eller per brev.

Sammanträdena sänds direkt via Linköping play.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 25 augusti 2016