Kontakta kommunen om psykisk ohälsa

Linköpings kommun vill att du snabbt ska få kontakt
med någon som kan svara på dina frågor.
Kommunen ansvarar för att erbjuda dig socialt stöd,
sysselsättning och boende.
Du kan ringa något av telefonnumren här under
för att få hjälp att komma fram till rätt verksamhet.

Socialförvaltningen

Du kan ringa till Socialförvaltningens mottagningstelefon
för funktionsnedsättningar om du har frågor.

Telefonnummer: 013-20 67 36.

Socialförvaltningen ringer du också om du har frågor om sociala problem.
Det kan till exempel vara problem med ekonomi, familj eller missbruk.
Du kan även ringa om du vill ansöka om en insats enligt socialtjänstlagen.

Telefonnummer: 013-20 61 88

Råd & Stöd mottagningen

Mottagningen kan svara på frågor om stöd och hjälp
vid personliga och sociala problem.

Telefonnummer: 013-20 69 68

Sociala jouren

Till Sociala jouren ringer du om du eller någon du känner
har akuta sociala problem som inte kan vänta tills nästa dag.

Sociala jouren har öppet på kvällar och helger.

Telefonnummer: 013-20 75 26

Du når även sociala jouren via SOS alarm på telefon 112.

Kommunens växel

Telefonnummer: 013- 20 60 00

Senast uppdaterad den 19 april 2018

Tillbaka Skriv ut