Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

För dig som är förmyndare för barn

Här finns en sammanfattad information om förmyndare för barn.

Föräldrar är normalt vårdnadshavare för sina barn, och vårdnadshavarna är också oftast förmyndare och företräder barnet i juridiska angelägenheter och förvaltar barnets ekonomi. Det lagrum som reglerar förhållandet mellan barn och förälder finns i Föräldrabalken.

Fri eller kontrollerad förvaltning?

Normalt sett har förmyndarna fri förvaltning, vilket innebär att förmyndarna, under skadeståndsansvar, själva bestämmer över hur barnets tillgångar ska användas eller placeras.

I vissa fall gäller kontrollerad förvaltning, till exempel om ett barn får pengar genom arv, testamente eller försäkring och beloppet överstiger ett basbelopp (ett basbelopp år 2016=44 300 kr). Då ska utbetalaren sätta in pengarna på ett överförmyndarspärrat konto hos bank. Det finns fler situationer där kontrollerad förvaltning gäller, läs mer i vårt informationsmaterial Förmyndare för barn nedan.

Överförmyndarnämdens samtycke

För vissa åtgärder rörande barns tillgångar krävs Överförmyndarnämndens samtycke, till exempel vid uttag från överförmyndarspärrat konto, om barnet ska ta ett lån eller om barnets pengar ska lånas ut.

God man för barn

En god man ska utses för barn om både barn och förälder är delägare i samma dödsbo, om barnet ska köpa en fastighet eller bostadsrätt tillsammans med en förälder, eller om en förälder ska låna barnets pengar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 oktober 2016