Boendeparkering

I Linköping erbjuds boendeparkering för boende i Vasastaden, Hejdegården, Ramshäll, norra Vimanshäll, Tannefors och Råberga. Boende i andra stadsdelar får vända sig till privata parkeringsbolag för parkeringsplats. I stadsdelarna Gottfridsberg och Östra Valla planeras just nu införande av boendeparkering till hösten 2017.

Tack för synpunkterna!

Samråd om bilparkering i Gottfridsberg och Östra Valla har hållits under mars 2017. Vi tackar för de synpunkter som kommit in till kommunen!

Synpunkterna kommer att behandlas inför planerat beslut i Samhällsbyggnadsnämnden under juni månad. Därefter kommer beslut och svar på hur respektive synpunkt hanterats skickas ut till de som skrivit in till kommunen under samrådstiden.

Allmänt om boendeparkeringstillstånd

  • Avgiften för boendeparkering är 370 kr/månad.
  • Du bestämmer själv startdatum för tillståndet. Om du ansöker via vår e-tjänst kan tillståndet börja gälla omgående. I e-tjänsten kan du göra uppehåll, tillfälliga och permanenta biländringar.
  • Ansöker du via blankett är det viss handläggningstid, men ange det startdatum du önskar.
  • När du fått tillståndet beviljat gäller det så länge du är folkbokförd på adressen och äger bilen.
  • Om du flyttar måste du själv avsluta ditt tillstånd.

Tjänstebil eller lånad bil? 

Har du en tjänstebil eller lånar en bil ska du ansöka via blanketten (LK 2330) och bifoga intyg från arbetsgivaren (LK 2507) eller fordonsägaren (LK 2528).

Tillstånd för tjänstebil eller lånad bil måste förnyas efter ett år.

Boendeparkeringsområden

Sök bland frågor och svar

Ja, man måste vara folkbokförd på adressen för att kunna få boendeparkering. Det finns dock undantag om man tillfälligt bor i området under minst tre månader. Det krävs då kopia på hyreskontrakt.

Ansökan och intyg från bilägaren. ”Intyg annan fordonsägare” när privatperson äger bilen och ”intyg tjänstebil” när företag äger bilen. Adresser var man ska skicka in dessa handlingar finns på ansökan och intygen.

Man ansöker från valfritt startdatum.

Har du e-legitimation och är folkbokförd på adress inom registrerat boendeparkeringsområde kan du gå in via e-tjänsten. Tillståndet avslutas inte med automatik. Avslutet måste göras minst 15 dagar innan önskat månadsskifte. Vid avslut av boendeparkering betalar man alltid för hel kalendermånad. Sista fakturan ska alltid betalas, man betalar i efterskott. Vid frågor kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst.

Om du nyligen flyttat så kan det vara så att dina adressuppgifter inte uppdaterats till vårt system. Uppdatering av adressregistret sker en gång i veckan och normalt tisdag förmiddag.

Dina ägaruppgifter har inte registrerats i vägtrafikregistret ännu eller så är de inte överförda till vårt system. Det kan ta något dygn så prova igen.

Meddela den nya adressen till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst så ändras det i tillståndet så att det blir rätt adress på kommande faktura. Område kan bytas via e-tjänsten om du är folkbokförd på nya adressen.

En gång om året kollar systemet upp att sökande är folkbokförd inom gällande boendeparkeringsområde och att bilen ägs av samma sökande. Dessa tillstånd förlängs automatiskt ett år. När man söker för bil som ägs av någon annan förlängs inte tillståndet utan man får då göra en ny ansökan en gång om året. Ansök om nytt tillstånd en månad innan tillståndet går ut, se giltig period på det välkomstbrev ni får hemskickat efter ansökningstillfället.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 april 2017