Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Cykelparkering

Parkera inte cykeln var som helst, ställ den i cykelstället.

Felparkerade cyklar kan vara i vägen för gående och direkt farliga för synskadade, så se till att parkera din cykel i ett cykelställ.

Felparkerade cyklar vid resecentrum 

Nu reglerar vi cykelparkeringen vid resecentrum för att göra den mer tillgänglig. Parkerar du utanför cykelstället kan din cykel bli flyttad. Detsamma gäller för cyklar som varit parkerade en längre tid och bedöms vara övergivna.

I området kring resecentrum rör det sig många människor. Därför är det extra viktigt att du parkerar din cykel i cykelställen för att underlätta framkomligheten för alla. En rätt parkerad cykel är parkerad i ett cykelställ.

Har du parkerat fel, det vill säga utanför cykelställen, kan kommunen komma att flytta din cykel och det kostar då 200 kronor att lösa ut den.

Övergivna cyklar flyttas

Använder du inte din cykel under en längre tid, kommer kommunen bedöma cykeln som övergiven och cykeln kan då komma att flyttas. Kommunen skickar uppgifter om cyklarna till polisen som gör kontroll om cykeln är stulen.  Cyklar som anmälts stulna hanteras av polisen.

Behöver du parkera cykeln under en längre period ska den parkeras på tomtmark, inte i cykelställ på kommunens mark. Kommunen har inte långtidsparkering för cyklar.

Datum att komma i håg

Från och med den 1 september flyttar vi övergivna cyklar - och cyklar som är felparkerade - det vill säga de som står på annan plats än i cykelstället.

Kontakta oss om du tror att din cykel flyttats av kommunen

Om du tror att kommunen flyttat bort din cykel för att den är felparkerad eller stått parkerad så länge att den ansetts vara övergiven, måste du fylla formuläret via länken nedan. Annars kan du inte få tillbaka din cykel.

När vi tagit emot dina uppgifter i formuläret kan kommunen kontakta dig och avtala tid för utlämning. Tänk på att du måste legitimera dig för att hämta ut cykeln. Och ta med din cykelnyckel. Information om detaljer om betalning med mera meddelas i samband med tidsbokning för utlämning.

Cyklar som inte kan identifieras eller inte hämtas ut tillfaller kommunen.

Klicka på "Registrering av saknad cykel" för att anmäla att din cykel flyttats

Om cykeln är stulen

Om inte kommunen flyttat din cykel kan den vara stulen. Gör då en anmälan till polisen och kontakta ditt försäkringsbolag.

Länk till polisens webbplats

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 juni 2018