Parkering

Linköpings kommun ansvarar för de parkeringsplatser som finns utmed kommunala gator. För kommunens parkeringsregleringar på gata, se Linköpings karta – Gatuparkering.

Den övergripande inriktningen för kommunens arbete med parkeringar är att bidra till en attraktivare och hållbar stadsmiljö i hela staden. Detta sker genom att staden kan byggas tätare, genom att trafikslagens framkomlighet anpassas till översiktsplanens inriktning där biltrafikens andel och miljöbelastning ska minska. För att klara det behöver parkeringarna i staden bli effektivare utnyttjade genom att bli mer marknadsanpassade.

Inom centrala Linköping är det Dukaten Parkering som ansvarar för de större parkeringsplatserna och parkeringshusen. Dukaten ansvarar exempelvis för långtidsparkeringen vid Resecentrum.

Telefonparkering

Om du vill betala parkeringsavgiften med din mobiltelefon finns det olika appar du kan använda. På respektive hemsida får du veta mer om vilka parkeringar det gäller och hur du betalar parkeringen med hjälp av telefonen.

Bussparkering

Parkering för uppställning av turistbussar över natt finns på:

  • S:t Larsgatan, norr om Vasavägen/Järnvägsavenyn.
  • Gröngatan, bakom parkeringshuset Akilles.
  • Klostergatan, utanför hotell Ekoxen 3 timmar. Tidsbegränsningen gäller måndag till fredag klockan 08.00 - 18.00 samt lördag och dag före helgdag klockan 08.00 - 15.00.

Miljöbilsparkering

Miljöbilparkering i Linköping avskaffades 1 september 2015 sedan Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att undantag från parkeringsavgift bryter mot lagen.

Motorcykelparkering

På kommunala gator finns det inte specifika och därmed föreskrivna och skyltade motorcykelparkeringar. Motorcyklar får parkeras på vanlig parkering på gatan, mot avgift, på samma premisser som bilar.

Dukaten Parkering har motorcykelparkeringar i parkeringshusen Akilles, Druvan, Detektiven och Baggen.

Flytt av fordon

Om ett fordon står trafikfarligt, hindrar trafiken, försvårar vägunderhåll eller annat vägarbete kan det komma att flyttas. Även långtidsuppställda fordon kan flyttas. Kommuner, Trafikverket och Polismyndigheten får fatta beslut om flyttning av fordon. Skicka in en ansökan för att anmäla en bil eller annat fordon som behöver flyttas. Kontakta gärna miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst om du har frågor.

Linköping kommuns parkeringsplanering

Den övergripande inriktningen för kommunens arbete med parkeringar är att bidra till en attraktivare och hållbar stadsmiljö i hela staden. Detta sker genom att staden kan byggas tätare, genom att trafikslagens framkomlighet anpassas till översiktsplanens inriktning där biltrafikens andel och miljöbelastning ska minska. För att klara det behöver parkeringarna i staden bli effektivare utnyttjade genom att bli mer marknadsanpassade.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45
58181 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 januari 2017