E-arkiv i Linköpings kommun (E-Lin)

Linköpings kommun har ambitionen att övergå till ett sammanhållet e-arkiv. Målet är att uppnå en digitalt sammanhållen kedja där även långtidslagringen är digital. För att driva på frågan i kommunen har projektet E-Lin skapats.

Ett väl fungerande e-arkiv har potential att medverka till en stark verksamhetsutveckling i kommunen. Dessutom bidrar e-arkivet till att underlätta för medborgare och myndigheter att ta del av kommunens information.

E-Lin genomförs med ambitionen att samverka i kommunen såväl som med andra kommuner. Linköping vill också aktivt medverka i det arbete som görs på nationell nivå.

Projektet blev i september 2013 klar med en förstudierapport om förutsättningar och möjligheter för e-arkiv i Linköping. Rapporten och en ordlista finns via länkarna i högerspalten. 

2014 arbetade projektet fram riktlinjer för digital arkivering som i stora drag målar upp hur det kan komma att se ut i Linköpings kommun var gäller e-arkivering. Våren 2015 följdes dessa riktlinjer upp av så kallade tillämpningsanvisningar som på ett mer konkret sätt förbereder verksamheterna på vad digital leverans till ett system för bevarande kan innebära.  Även dessa dokument går att nå via länkarna till höger.

Projektet jobbade under hösten 2015 för ett kommande inköp av ett system för långtidsarkivering tillsammans med Norrköpings kommun.

 

Dan Malmsten

Leder och utvecklar verksamheten. Ansvarig för intern- och extern information samt för e-arkivfrågan (på stadsarkivet).

Dan Malmsten Bild: Kim Ekerstad

Stadsarkivets chef

Linköpings stadsarkiv

Telefon:

013-20 70 28

Naris Radetinac
Självporträtt

Projektledare

LKDATA

Telefon:

013-206882

Maria Dalbark

Tillsyn. Kontaktperson för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen. E-arkiv.

Maria Dalbark Bild: Kim Ekerstad

Kommunarkivarie

Linköpings stadsarkiv

Telefon:

013-26 30 22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 1 september 2016