Kommunens behandling av personuppgifter

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftslagen (1998:204) syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen anges när och hur personuppgifter får behandlas.

Kommunens nämnder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas inom respektive nämnds verksamhetsområde. Personuppgiftsansvariga svarar för att behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen och annan lagstiftning.

Det innebär bland annat att svara för att personuppgifter bara används för de ändamål som de lämnats för, att felaktiga och missvisande uppgifter rättas samt att information  om behandlingen lämnas.

Du har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av kommunens nämnder. Ansökan om att få sådan information ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. 
Ansökan skickas till Linköpings kommun, 581 81 Linköping.

Har du frågor?

Har du frågor kring kommunens hantering av personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig. För kontaktinformation, se Kontakta oss. 

 

Offentlighetsprincipen

Kommunens verksamheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att uppgifter som lämnas till kommunen kan lämnas ut till den som begär det. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

» Start / Stöd & omsorg / Funktionsnedsättning / Daglig verksamhet

Daglig verksamhet

LSS-lots
Besöksadress: Drottninggatan 16
Postadress: Linköpings kommun
LSS-lots
Box 356
581 03 Linköping
Telefon: 013-20 57 73
Telefontid:
Fax:
Öppettider:
Webbplats:
Kontakt:

Jag har en fråga och vill bli kontaktad:
* Obligatorisk uppgift
Välj en fil att bifoga i mailet: Ange en kontaktväg nedan * För- och efternamn *: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag vill lämna synpunkter eller klagomål:
* Obligatorisk uppgift Om ditt klagomål gäller en verksamhet, ange verksamhetens namn.
Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående din synpunkt eller ditt klagomål ber vi dig ange kontaktväg nedan. Namn: Gatuadress: Postnummer: Postort: Telefonnummer inkl. riktnummer: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*

Jag har hittat fel på webbsidan:
* Obligatorisk uppgift
    Välj en fil att bifoga i mailet: Du kan välja att vara anonym, men om du vill att vi kontaktar dig angående felet ange kontaktinformation nedan. Namn: E-post: (fylls e-postadressen i skickas en kopia av meddelandet till dig) Kommunens behandling av personuppgifter Kommunens behandling av personuppgifter
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.
Ange koden som visas på bilden ovan:*
E-post
Daglig verksamhet

Du som har rätt till daglig verksamhet enligt LSS-lagen ska ha inflytande över ditt val av sysselsättning och arbete.

Du ska ha inflytande

Du som har ett LSS-beslut om daglig verksamhet kan välja mellan många olika dagliga verksamheter. Du ska ha inflytande över både var du vill arbeta och vad du vill arbeta med.  Du kan välja mellan de arbetsplatser som är godkända av Linköpings kommun.

Det finns olika arbeten

Du kan välja mellan flera olika arbeten. Du kan till exempel arbeta med musik, datorer, djur eller arbeta på café. Under rubriken Hitta daglig verksamhet finns information om alla de dagliga verksamheter som finns. Där kan du läsa om eller lyssna på vilka arbeten som finns.

LSS-lotsen kan hjälpa dig

LSS-lots finns för att hjälpa dig när du ska välja daglig verksamhet. LSS-lotsen arbetar på kommunen. LSS-lotsen kan ge dig information om vilka arbetsplatser du kan välja mellan. Innan du bestämmer dig kan du besöka olika arbetsplatser. Telefonnumret till LSS-lotsen är 013-205773.

Bra att veta

Du har rätt att arbeta 7,5 timmar om dagen. Du kommer överens med personalen om din arbetstid. Du kan ta med dig egen lunch att äta på arbetsplatsen. Varje månad får du en liten summa pengar som kallas habiliteringsersättning för den tid du har arbetat.

På de dagliga verksamheternas hemsidor finns information om var de olika arbetsplatserna ligger och hur du tar dig dit. LSS-lotsen kan också hjälpa dig att hitta en bra resväg. 

Byta arbetsplats

Du kan när som helst kontakta LSS-lotsen om du vill byta arbetsplats.

Eget val inom daglig verksamhet finns för att:

  • Du ska få välja vad du vill arbeta med.
  • Du ska få större möjlighet att påverka.
  • Det ska skapas fler dagliga verksamheter att välja mellan.
Ditt namn:

 

Mottagarens e-postadress:

 
Bild som visar en kod bestående av bokstäver och siffror. Koden måste anges för att du ska kunna gå vidare. Du kan lyssna på koden.

Ange koden som visas på bilden ovan:*


Tips för bästa utskrift

Använd "Spara och skriv ut lista" om du vill ha en enkel lista med kontaktuppgifter och grundfakta om de verksamheter som du valt att jämföra.

Linköpings kommun
581 81 Linköping
Telefon: 013-20 60 00
E-post: Kommunen
Innehållsfrågor: Infomaster
Tekniska frågor: Webmaster
Plusgiro: 9965-5
Bankgiro: 373-3946
Org.nr: 212000-0449