Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stiftelsen Fenomenmagasinet

Stiftelsen Fenomenmagasinets avkastning ska användas som driftbidrag till Fenomenmagasinet och Berzeliusmuséet.

Fastställda av kommunfullmäktige 1993-04-27, § 111. Reviderade av kommunfullmäktige 2004-06-15, § 147

§ 1 Historik
Stiftelsen har tillkommit genom utdelning vid Westman-Wernerska fondens femårsutdelning år 1993.

§ 2 Ändamål
Stiftelsens ändamål är att medverka till finansiering av drift av Fenomenmagasinet i Gamla Linköping. Syftet med Fenomenmagasinet, som är beläget i ett äldre sockerbruksmagasin i Gamla Linköping, är att i gammal miljö stimulera intresset för teknik och naturvetenskap.

§ 3 Ekonomisk förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 4 Disponibel avkastning
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp disponeras och skall utbetalas som bidrag till driftkostnaderna för Fenomenmagasinet.

§ 5 Undantag från tillsyn
Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen 1929:116 om tillsyn över stiftelser.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2016