Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Företagsområden

I kommunen finns 10 centralt belägna industriområden med sammantaget fler än 1000 företag. Viss specialisering förekommer inom områdena – till exempel Mjärdevi är ett centrum för företag med IKT-inriktning och Tornby har såväl företag som är inriktade på försäljning till slutkund som på tillverkning.

Hackefors

Cirka 60 företag finns lokaliserade längs riksväg 35 i Hackeforsområdet. Många av företagen arbetar inom området mekanisk industri och maskinbearbetning.

Jägarvallen

Jägarvallen är ett av de mindre industriområdena med företag inom olika branscher. I området finns cirka 25 företag av olika storlek.

Kallerstad

Området söder om Kallerstadleden är utbyggt och ianspråktaget av bilserviceanläggningar, biltransport- och godsföretag. I området finns cirka 60 företag.

Köpetorp

Köpetorp är i första hand avsett för flygrelaterade verksamheter. Här är bland annat Linköpings General Aviation Center lokaliserad och utvecklas. 

Mjärdevi

Här samlas en rad olika företag med IKT (Informations och kommunikationsteknologi) som gemensam nämnare. Cirka 200 företag finns i området.

Mörtlösa

Ett av kommunens nya områden som planeras i förhållande till bland annat sträckning av nya/förlängda Ullevileden och anpassning till utbyggnaden av Kallerstadsområdet.

Steninge

Steninge Industri och affärsområde. Cirka 100 företag finns i området med stor spridning av branscher och storlek. 

Tornby

Tornby är, med sina 250 hektar, Linköpings största sammanhängande företagsområde. I området finns närmare 300 företag inom många olika branscher. Här finns bland annat Ikanohuset med omgivande butiker med inriktning på konsumenthandel. Tornby är en av Sveriges största handelsplatser.

Torvinge/Malmskogen

Området omfattar totalt 70 hektar planlagd industrimark varav cirka 55 hektar har tagits i anspråk. Det finns även möjlighet att utvidga området österut. I området finns cirka 70 företag med blandad branschtillhörighet.

Wahlbecks

Wahlbecks är ett av stadens mindre industriområden. Området ligger utanför innerstaden i stadsdelen Östra Valla. Här finns cirka 70 företag med en viss övervikt för inriktning på hälsa och IT. Parken är strategiskt belägen mitt i Linköping och under stark utveckling. Här samlas olika företag med den gemensamma egenskapen att de är kunskapsintensiva och expanderar snabbt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 juli 2017