Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till anhörig

Kommunen ger stöd till anhörig i och utanför hemmet.

Anhörigcenter

Anhörigcenter finns för dig som vårdar
någon som är sjuk
eller har en funktionsnedsättning.

Dagverksamhet

Dagverksamhet är både en aktivitet för den äldre
och avlastning för den som är anhörig.

Demensteamet

Teamet stödjer dig som är anhörig till en person
med demenssjukdom i att få det stöd som ni behöver.

Platser på vårdboende som anhörig kan boka

Anhöriga som vårdar någon i sitt hem kan boka
en plats för avlastning på vårdbostad.

Växelvård

Du som anhörig kan få stöd att vårda din anhörig
genom växelvård.

Öppen dagverksamhet

Dagverksamhet för dig som har en sjukdom eller
funktionsnedsättning och vårdas av en anhörig.

Anhörigbidrag och individuellt anhörigstöd

Du som vårdar en anhörig, make, maka eller förälder
som är över 65 år kan söka anhörigbidrag och
individuellt anhörigstöd.
Mer information om bidragen får du av
äldrelotsen på telefonnummer 20 64 01. 

Kontakta Äldrelots

013-20 64 01

Måndag-fredag 09.00-12.00

Barnhemsgatan 2

Vi tar endast emot bokade besök.

Senast uppdaterad den 10 oktober 2018

Tillbaka Skriv ut