Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Förmyndare för barn

Normalt är barnets föräldrar barnets
förmyndare som förvaltar det som barnet äger.
När barnet fyllt 16 år ska barnet
kunna vara med och påverka viktiga beslut.

Den viktigaste regeln i lagen Föräldrabalken
säger att om föräldrar är förmyndare
bestämmer föräldrarna själva
hur de ska använda barnets pengar.
Det kallas för fri förvaltning.

Fri förvaltning

Den fria förvaltningen betyder
att föräldrarna ska använda barnets pengar
till barnets bästa.
Men föräldrarna kan inte låna barnets pengar
till sig själva.
Föräldrar förvaltar sina barns pengar
under skadeståndsansvar.
Det betyder att ett barn
kan kräva skadestånd av föräldrarna
om föräldrarna inte har skött pengarna.

När barnet har mer pengar än åtta basbelopp
måste föräldrarna anmäla detta till överförmyndarenheten.
För år 2014 är ett basbelopp 44400 kr.

Arv

Om barnet har fått pengar genom arv,
testamente eller försäkring
och beloppet överstiger ett basbelopp
ska utbetalaren sätta in pengarna
på spärrat konto hos en bank.
Efter det kan föräldrarna ansöka
hos överförmyndarenheten om
att få ta ut pengarna.

Om föräldrarna ska låta barnet köpa,
sälja, eller inteckna fast egendom,
tomträtt eller bostadsrätt,
måste överförmyndarenheten alltid säga ja först.
Detta gäller också om barn som fyllt 16 år
ska starta företag.
Tillstånd behövs även när barnet ska ta ett lån  
eller om barnets pengar ska lånas ut.
Om barnet ärver pengar
måste överförmyndarenheten säga ja till arvet. 

Senast uppdaterad den 10 mars 2016

Tillbaka Skriv ut