Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

God man och förvaltare

Domstolen tingsrätten ordnar god man eller
förvaltare till en person.
En person kan få god man eller förvaltare
när personen inte kan ta hand om sig själv
eller det hon äger.

En person som har god man eller förvaltare kallas
huvudman.
Det finns en viktig skillnad mellan god man och
förvaltare.
En god man hjälper huvudmannen att sköta sin ekonomi
och att göra viktiga val som påverkar hennes liv.
En god man ska alltid ta hänsyn till vad huvudmannen
själv vill.
En förvaltare kan ensam bestämma över huvudmannens
pengar utan att huvudmannen säger ja.

Ansökan

Ansöker om God man gör personen själv hos tingsrätten.
Även anhöriga till personen eller överförmyndarnämnden
kan skriva en ansökan om god man eller förmyndare.
Om du vill ha hjälp med en ansökan kan du ringa till
överförmyndaren i Linköping.

Kostnad

Om du tjänar mer än 117 600 kronor om året eller har en
förmögenhet betalar du en avgift för din god man eller
förvaltare.
Avgiften är ungefär 12 000 kronor per år.

Detta ska en god man eller förvaltare göra

En god man eller förvaltare ska se till att huvudmannen
får det hon har rätt till.
Det kan till exempel vara att ansöka om bidrag och
insatser som personen kan ha rätt till, var med
när arv delas eller ansöka om sanering av skulder.
En god man eller förvaltare ska bevaka att huvudmannen
får det stöd hon fått ja till.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarenheten kontrollerar
vad den gode mannen eller förvaltaren gjort.
Gode män och förvaltare blir kontrollerade innan de får
uppdrag.
Vissa saker behöver gode män och förvaltare fråga
överförmyndarnämnden innan de kan göra.
Det gäller till exempel om god man eller förvaltare ska
köpa aktier, sälja en bostad eller låna ut något som
huvudmannen äger.

När uppdraget upphör

Uppdraget att vara god man eller förvaltare
kan sluta genom beslut av tingsrätten
eller av överförmyndarnämnden.
Om huvudmannen dör slutar uppdraget på dödsdagen.
En god man eller förvaltare kan be
att själv få sluta men måste arbeta kvar
fram till att överförmyndarnämnden har hittat
en ny god man eller förvaltare.

Sekretess

Huvudmannen har alltid rätt att se de handlingar
som gäller henne.
Även huvudmannens make eller sambo och de
närmaste anhöriga har rätt att se det som rör
huvudmannen.

Senast uppdaterad den 10 mars 2016

Tillbaka Skriv ut