Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

God man för ensamkommande barn

Ett barn under 18 år som kommer till Sverige
utan uppehållstillstånd och utan förälder
eller annan medföljande vuxen
ska få en god man.

En god man ska tala för barnet med myndigheter.
En god man har samma lagliga rättigheter
som en förälder.
Exempel på sådant en god man gör
är att ansöka om uppehållstillstånd,
ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen,
förvalta barnets pengar,
eller skriva hyreskontrakt.

Anmälan om behov av god man
ska sändas till överförmyndarenheten
i den kommun där barnet vistas.
Överförmyndarenheten beslutar om
att ge god man eller om att sluta ha det.

Senast uppdaterad den 10 mars 2016

Tillbaka Skriv ut
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: