Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Familjeenheten

Familjeenheten finns för föräldrar, barn och
ungdomar som behöver stöd för att situationen
i familjen ska fungera.
Vi arbetar med familjer i Linköpings kommun
som har barn i åldern 0 till 20 år.
Du kan ringa direkt till familjeenheten.
Välkommen att kontakta oss!

Familjeenheten erbjuder

Familjeenheten kan erbjuda olika typer av stödinsatser.
Det kan vara familjebehandling eller enskilda samtal. 
Det kan vara praktiskt eller pedagogiskt stöd i ditt hem.
Ibland kan nätverksmöten användas som metod.

Vi arbetar med hjälp av tolk när det behövs.
Familjeenhetens insatser är kostnadsfria.

Kontakta familjeenheten

Du kan ringa direkt till familjeenheten eller Råd och stöds
mottagning.
Familjeenheten har telefonnummer 013 - 26 27 85.
Råd och stöds mottagning har telefonnummer 013 - 20 69 68.

Vi som arbetar på familjeenheten

Vi är utbildade familjepedagoger, familjestödjare
och socialsekreterare.

Det är Leanlink som driver Familjeenheten.
Linköpings kommun
äger Leanlink. 

Kontakta Familjeenheten

Ågatan 31

Senast uppdaterad den 4 mars 2019

Tillbaka Skriv ut