Hoppa till huvudinnehåll

Familjelänken

Familjelänken samordnar sociala kontakter och jobbar
med nätverkslag, som betyder att man samordnar olika
insatser som familjen får.
Familjelänken är till för familjer med barn.

Familjer som behöver stöd kan kontakta oss direkt.
Även du som i ditt arbete ser ett behov av våra insatser 
kan kontakta oss.
Det kan vara du som är rektor, du som jobbar inom vården
eller på Social- och omsorgsförvaltningen.

Nätverkslag, samordnar kontakter till familjen

Nätverkslag erbjuder vi familjer med barn i åldern 0-20 år.
Det är en metod man använder för att prata om
hur en familjs livssituation kan bli bättre.
Vi kan arbeta på service utan beslut från myndighet.
Ni kan ta kontakt med oss direkt för planering av
nätverksmöten.
Nätverksmöten kan också vara en del av en utredning på
Social- och omsorgsförvaltningen, som ett beslut om bistånd.
Med på möten är de personer som familjen själv valt ut.
Vi utgår från en frågeställning och undersöker hur det
privata nätverket kan vara med och lösa problem som finns.
Familjelänken förbereder, håller i och sammanfattar mötet
utan att styra besluten.

Familjelänken samordnar insatser

Familjelänken ska samordna och skapa förståelse
för de insatser familjen får.
Barnets bästa är alltid viktigast.
Vi är till för familjer med barn i åldern 6-16 år.
Vid behov hjälper vi till att göra en SIP,
samordnad individuell plan.
I en samordnad individuell plan kallas till exempel
vårdkontakt, försäkringskassa och personer som ger stöd
för att planera och skriva ned en planering.

Exempel på situationer familjer kan få hjälp att
samordna:

 • Minst ett barn behöver särskilt stöd i skolan.
 • Flera familjemedlemmar behöver stöd i
  samordning och kommunikation.
  Det kan vara med skola, socialtjänst, hälso-
  och sjukvård eller arbetsmarknad.
 • Föräldrarna har en låg inkomst och ingen
  kontakt med arbetsmarknaden.
 • Svagt eller inte fungerande socialt nätverk.
Kontakta Familjelänken

013-26 35 11

Platensgatan 25

Senast uppdaterad den 9 oktober 2019

Tillbaka Skriv ut