Om Ta snacket

Ta snacket är ett initiativ som startades av Linköpings kommun  2019. Initiativet är en del av Linköpings kommuns våldsförebyggande arbete. Under resans gång har ytterligare aktörer i regionen anslutit sig till initiativet. Genom årliga kampanjer vill vi öka kunskapen om och förebygga våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Vi vill även förändra de normer som skapar förutsättningar för våld.

Ta snacket vänder sig primärt till män då det är dem som står för en stor del av våldet i nära relationer. Ta snacket ska också signalera att män har ett ansvar för förändringen av de normer som begränsar män, och stärka killar och män att agera jämställt. Genom att få fler män att fundera och själva bidra till att ändra mansnormer kan strukturer och normer som främjar våld i nära relationer förändras.

I årets kampanj "Vågar du stå för vad du gör när ingen ser på" är våldsutövande fäder en primär målgrupp. Kampanjen ska förmedla att våldsutövare behöver ta ansvar för att förändra sitt våldsamma beteende och att det finns hjälp att få.

Årets kampanj är ett samarbete mellan:

 • Linköpings kommun
 • Norrköpings kommun
 • Mjölby kommun
 • Motala kommun
 • Vadstena kommun
 • Region Östergötland
 • Länsstyrelsen i Östergötland
 • Försäkringskassan
 • Stångåstaden
 • Kvinnojouren Ellinor och tjejjouren Beata i Linköping
 • MÄN
 • Novahuset
 • Svenska kyrkan
 • Stadsmissionen

Genom gemensamma krafter så når vi fler med budskapet om att förändra destruktiva och våldsamma mansnormer. Alla kan vara med i förändringsarbetet för en värld utan våld.