Om Ta snacket

Ta snacket är ett initiativ som startades av Linköpings kommun 2019. Initiativet är en del av Linköpings kommuns våldsförebyggande arbete. Under resans gång har ytterligare aktörer i regionen anslutit sig till initiativet. Genom årliga kampanjer vill vi öka kunskapen om och förebygga våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Vi vill även förändra de normer som skapar förutsättningar för våld. Under 2021 står hedersrelaterat våld upp där främst ungdomar sätts i fokus.

Generellt står män för en stor del av våldet i nära relation och därför vänder sig Ta snacket främst mot denna målgrupp. Ta snacket vill signalera att män har ett ansvar för de värderingar som finns i samhället kring våld i nära relation, ett sätt är att stärka killar och män att agera mer jämställt. Genom att få fler män att fundera och själva bidra till att ändra mansnormer kan strukturer och normer som främjar våld i nära relationer förändras.

I årets kampanj "Vågar du stå för vad du gör när ingen ser på" är våldsutövande fäder en primär målgrupp. Kampanjen ska förmedla att våldsutövare behöver ta ansvar för att förändra sitt våldsamma beteende och att det finns hjälp att få.

Årets kampanj är ett samarbete mellan:

 • Linköpings kommun
 • Mjölby kommun
 • Vadstena kommun
 • Region Östergötland
 • Länsstyrelsen i Östergötland
 • Försäkringskassan
 • Stångåstaden
 • Kvinnojouren Ellinor och tjejjouren Beata i Linköping
 • MÄN Linköping
 • Novahuset
 • Svenska kyrkan
 • Stadsmissionen