Engagera dig

Vill du vara med och förändra människors liv? Vi är många som jobbar mot våldet och arbetet blir lättare om vi gör det tillsammans. Din insats behövs i många sammanhang. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Ta snacket om heder

Många både barn och vuxna förhåller sig till hedersnormer och regler som begränsar hur man får umgås, vem man får ha en relation med och hur, vad man får göra på fritiden och om man får kommunicera på sociala medier. En del personer måste kontrollera sina systrar eller andra släktingar, för att familjen eller släkten är orolig att det ska börja gå dåliga rykten om dem. Mycket av kontrollen och våldet sker utan att omgivningen/samhället får kunskap om det. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på signaler och fråga om våldsutsatthet. Möter din verksamhet barn, unga eller vuxna så kan det vara användbart med ett systematiskt arbetssätt. I materialen nedan kan du läsa mer om hur du kan ta snacket om heder utifrån din roll.

Du som yrkesverksam och som träffar barn i din profession inom t ex förskola och skola kan bidra till att skydda barnet från yttre utsatthet. Genom att fråga, lyssna och agera kan du skapa förändring och utveckling hos barn och unga. 

Stötta personer som utsätts för våld

Vill du engagera dig för att stötta personer som utsätts för våld? Nedan har vi samlat några organisationer där du kan engagera dig för att motverka våld och stötta personer som utsatts för våld.

Novahuset

Ideell förening som bland annat arbetar med stöd för personer som har blivit utsatta för sexuella övergrepp.


Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata 

Kvinno- och tjejjour som ingår i ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige). Arbetar med att ge stöd och hjälp åt kvinnor, tjejer och barn. 

Linköpings stadsmission

Ekumenisk, allmännyttig och ideell förening som har verksamheter inom flera områden varav ett är stödinsater för kvinnor och barn vid våld i nära relation. 

Vill du vara med och förändra destruktiva mansnormer?

En riskfaktor för att utsätta sin nära omgivning för våld är föreställningar om manlig överordning och kvinnlig underordning. För att motverka att fler personer använder våld behöver vi förändra dessa uppfattningar som legitimerar våld. Det finns organisationer som du kan engagera dig i för att bidra till den förändringen.

MÄN

Ideell organisation som arbetar för jämställdhet och mot mäns våld.

Fatta

Ideell förening som arbetar mot sexuellt våld och för samtycke.

Drop the act

Ideell förening som bland annat arbetar med normkritik.

Diskussionsunderlag

Vill du lyfta frågor om hur barns rättigheter kan tas till vara kan du använda dig av diskussionsunderlaget nedan. Diskussionskorten kan till exempel skrivas ut och användas för att diskutera hur hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck i ungdomars liv och hur barns och ungas rättigheter kan främjas. Diskussionsexemplen finns också i bildspelsformat.

Vill du lyfta frågan om våld på jobbet?

Genom ökad kunskap kan du och dina kollegor lättare fånga upp och våga ställa frågor om förekomst av våld både gentemot kunder, klienter och besökare i er verksamhet och gentemot varandra. Detta bildspel kan användas för att lyfta frågan på er arbetsplats.