Engagera dig

Tillsammans kan vi motverka våldet, men det kräver människors engagemang. Det finns många sammanhang där din insats behövs. Din insats kan förändra andra människors liv. 

Stötta personer som utsätts för våld

Vill du engagera dig för att stötta personer som utsätts för våld? Nedan har vi samlat några organisationer där du kan engagera dig för att motverka våld och stötta personer som utsatts för våld.

Novahuset

Ideell förening som bland annat arbetar med stöd för personer som har blivit utsatta för sexuella övergrepp.


Kvinnojouren Ellinor och Tjejjouren Beata 

Kvinno- och tjejjour som ingår i ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige). Arbetar med att ge stöd och hjälp åt kvinnor, tjejer och barn. 


Linköpings stadsmission

Ekumenisk, allmännyttig och ideell förening som har verksamheter inom flera områden varav ett är stödinsater för kvinnor och barn vid våld i nära relation. 

Vill du vara med och förändra destruktiva mansnormer?

En riskfaktor för att utsätta sin nära omgivning för våld är föreställningar om manlig överordning och kvinnlig underordning. För att motverka att fler personer använder våld behöver vi förändra dessa uppfattningar som legitimerar våld. Det finns organisationer som du kan engagera dig i för att bidra till den förändringen. 

MÄN

Ideell organisation som arbetar för jämställdhet och mot mäns våld.

Fatta

Ideell förening som arbetar mot sexuellt våld och för samtycke.

Drop the act

Ideell förening som bland annat arbetar med normkritik.

Ta snacket på din arbetsplats

Våld i nära relationer förekommer i alla former av relationer och i alla samhällsgrupper och åldrar. Nu är det dags att ta snacket om det som sker när ingen ser på.

Genom medvetenhet och kunskap kan vi tillsammans förebygga våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Se till att du och dina kollegor diskuterar ämnet på din arbetsplats.

Detta område är ofta komplext och väcker känslor. Se till att det finns tid för frågor och diskussion. Vi rekommenderar att ni avsätter 45 minuter av er arbetsplatsträff för detta.  

Ladda ner denna presentation och använd som stöd när ni tar snacket på er arbetsplats.