Dina Rättigheter

Vi alla har rätt till våra egna kroppar, avstå kriminella handlingar och älska vem vi vill. Nu tar vi snacket om barn och ungas rättigheter med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck.

Den här sidan vänder sig till dig som är utsatt. Här finns information om dina rättigheter samt uppgifter om vart du kan söka hjälp. Sidan ger också stöd till vuxna som möter barn eller unga i arbetslivet, föreningslivet eller i andra sammanhang. Här finns material och stöd för att prata med barn och unga om rättigheter samt vilken inverkan det kan ha på deras vardag och liv.

Ta snacket om dina rättigheter

.