Utsatt för våld?

Det är aldrig ditt fel om du blir utsatt för våld. Ansvaret ligger alltid hos den som utövar våldet. Att hota eller använda våld mot någon är förbjudet enligt lag. 

Du har rätt att leva ett liv utan våld. Om du utsätts för våld av någon som står dig nära eller någon som tidigare stått dig nära, kan du få stöd och hjälp av socialtjänsten. Om du har barn kan de få hjälp. 

Det är viktigt att prata med någon om hur det är eller har varit. Du är inte ensam och du kan få stöd och hjälp.

På den här sidan har vi samlat länkar till webbsidor där du kan läsa mer eller söka hjälp och stöd:

1177.se - Region Östergötland

Information och kontaktuppgifter till stödfunktioner i din kommun.

Ideella organisationer