Har du koll på dina rättigheter?

Vi alla har rätt till våra egna kroppar, avstå kriminella handlingar och älska vem vi vill. I år tar vi snacket om barn och ungas rättigheter med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck.

Den här sidan vänder sig till dig som är utsatt. Här finns information om dina rättigheter samt uppgifter om vart du kan söka hjälp. Sidan ger också stöd till vuxna som möter barn eller unga i arbetslivet, föreningslivet eller i andra sammanhang. Här finns material och stöd för att prata med barn och unga om rättigheter samt vilken inverkan det kan ha på deras vardag och liv.

Vi som står bakom kampanjen

 Kampanjen Ta snacket är initierad av Linköpings kommun och är ett länsövergripande samarbete mellan flera aktörer inom offentlig och ideell sektor.