Ta snacket - om våld i nära relationer

I Sverige utsätts mer än var fjärde kvinna någon gång för våld i en nära relation. Här har vi samlat information om dina rättigheter och vilken hjälp du som våldsutsatt kan få. Men om vi ska få stopp på våldet behöver vi alla ta vårt ansvar. Säg ifrån när du hör eller ser någonting som inte känns rätt – även om det känns lite jobbigt. För det finns bara ett sätt att bli en del av lösningen – genom att ta snacket.

Ta snacket om dina rättigheter

Vi alla har rätt till våra egna kroppar, att avstå kriminella handlingar och älska vem vi vill.

Ta snacket om dina rättigheter

Ta snacket om att skada någon du älskar

Hotar du din partner när dina barn ser på? Skäms du ibland över ditt våldsamma beteende? Skadar du någon som du älskar? Då är det ditt ansvar att bryta mönstret.

Ta snacket om att skada någon du älskar
Flera människor står på rad och tittar på en pojke och hans pappa

Ta snacket om att vara en del av lösningen

I Sverige utsätts mer än var fjärde kvinna någon gång för våld i en nära relation. Om vi ska få stopp på våldet behöver vi alla ta vårt ansvar.

Ta snacket om att vara en del av lösningen

Vi som står bakom kampanjen

Kampanjen Ta snacket som vänder sig till dig som lever med våld på olika sätt. Det kan vara att du själv använder hot, kontroll och våld i din nära relation och vill ta steget till en förändring, att du är utsatt för våld eller att du vill bidra till att motverka normer och jargonger som legitimerar våld. Kampanjen är initierad av Linköpings kommun och är ett länsövergripande samarbete mellan flera aktörer inom offentlig och ideell sektor.