Orolig närstående

Är du anhörig, vän, arbetskamrat eller arbetsgivare till någon som lever med våld, hot eller kontroll från någon närstående? Du kanske har en önskan om att hjälpa till men känner dig osäker på hur du ska agera och ge stöd?

Att se att någon fara illa i en relation kan vara mycket svårt. De flesta upplever sig maktlösa och vet inte vad de ska göra för att hjälpa. Om du tänker att du kan vara ett stöd för personen så finns det saker som du kan göra. Ett stöd från nätverket kan leda till att en person får kraft att ta sig ur en destruktiv relation, ibland kan det vara helt avgörande att någon ställer frågor.

Tecken att vara uppmärksam på

Det finns flera tecken som tyder på att en person är utsatt för våld av sin partner. Det kan handla om att:

 • Hen hör allt mer sällan hör av sig till familj och vänner.
 • Hen anpassar sin vardag till sin partner.
 • Partnern ringer eller sms:ar ofta, och vill veta var hen är och med vem.
 • Partnern ständigt skjutsar hen till och från jobb/aktiviteter.
 • Du upplever det som att hen blir korsförhörd när hen gjort något på egen hand.
 • Hen ställer in aktiviteter i sista stund.
 • Du misstänker att hen inte får ta egna beslut eller inte får se ut som hen vill.
 • Paret bråkar offentligt och hen ursäktar partnern i efterhand.
 • Saker och inredning i hemmet visar tecken på våld.
 • Hen svarar undvikande på frågor om semester och helger.
 • Hen har upprepad korttidsfrånvaro från arbete eller studier.

Var också observant på fysiska tecken som blåmärken, rivmärken och skrubbsår. Det är inte ovanligt att en våldsutsatt skämtar bort det eller svarar undvikande om någon frågar hur hen fått dessa märken.

Vad kan jag göra?

 • Hitta ett tillfälle att prata enskilt med hen.
 • Lyssna på hens berättelse.
 • Visa att du kan vara ett stöd om hen vill det.
 • Förmedla hopp – ingen ska behöva stå ut med våld.
 • Berätta att det finns stöd att få.
 • Berätta att du finns kvar om hen vill vända sig till dig vid ett senare tillfälle.
 • Visa att du är orolig för hur hen har det.
 • Rekommendera hen att prata med någon utomstående, till exempel inom kvinnojour eller socialtjänst.
 • Även om du blir avvisad av hen, ge inte upp, fråga flera gånger.

Du kan göra en polisanmälan. Våld i nära relationer kan vara ett brott och faller då under allmänt åtal.