Var en del av lösningen

I Sverige utsätts mer än var fjärde kvinna någon gång för våld i en nära relation. Om vi ska få stopp på våldet behöver vi alla ta vårt ansvar. Säg ifrån när du hör eller ser någonting som inte känns rätt – även om det känns lite jobbigt. För det finns bara ett sätt att bli en del av lösningen – genom att ta snacket.

Ta snacket

- när du känner oro

Misstänker du att någon i din närhet lever i en våldsam relation? Fråga hur de upplever relationen; hur de mått, om deras partner är svartsjuk, eller om de t.ex någon gång har blivit knuffad.

- på jobbet eller skola

Ser du att det finns en jargong som kränker, exkluderar eller begränsar vissa medarbetare eller klasskamrater? Ta upp det med en chef, lärare eller ett skyddsombud!

- i vardagen

När du hör något som skulle kunna uppfattas som kränkande – ställ en öppen fråga, typ ”Vad menar du nu?” eller ”Hur tänker du?”

- i tjänsten

I vissa yrkesroller t.ex. inom hälso- och sjukvård, kan det finnas anledning att ställa frågor både till personer som kan misstänkas utsättas för våld eller utsätta andra för våld.