Här kan du få hjälp om du skadar personer du tycker om

Har du någon gång slagit eller gjort illa din partner? Har du sagt hårda eller kränkande ord till din partner? Har du tänkt på att dina barn kan bli rädda och fara illa?

Rädslan för den fysiska styrkan och våldet kan vara stor. Det kan vara en tung börda att bära på att ha skadat eller skrämt en annan människa. Kanske har du först nu sett vilka följder det fått för dig själv, för din partner och eventuella barn .

Olika omständigheter gör att vi fattar olika beslut och agerar på mer eller mindre bra sätt. Du kan inte alltid rå för dina omständigheter, men du har alltid ett ansvar för dina handlingar och för att ta hjälp för att förändra ett aggressivt beteende. Du kan få stöd via kommunen, vården och via olika ideella samhällskrafter.

Hjälp och stöd i din kommun

Linköpings kommun

Norrköpings kommun

Mjölby kommun

Motala kommun

Vadstena kommun

Stödlinje och samtalsmottagning

Stödlinjen Välj att sluta

Möjlighet att prata anonymt med en rådgivare.

MÄNs samtalsmottagning

Stöd via videosamtal för män mellan 15-25 år.