Stöd för vuxna

Barn i utsatta situationer vet ofta inte vilka rättigheter de har – eller att rättigheterna även gäller dem. Det kan också vara svårt att veta vart eller till vem de ska vända sig för att få hjälp. Här kan du som träffar barn i ditt arbete eller genom ideellt engagemang eller som annan närstående vara en stabil och trygg vuxen som bidrar till förändring.

Barn som blir utsatta för kontroll och våld förlorar ofta tilliten till vuxna och vågar inte lita på andra människors godhet. Att inte lita på andra är både ansträngande och skadligt och alla vuxna behöver sträva mot att ge de barn de möter möjlighet att skapa nya goda relationer. Barn och ungas upplevelse av trygghet kommer ofta ur relationer med stabila vuxna. När barn som hört av sig till Bris fått frågan vad de behöver från vuxna, återkommer två saker: att vuxna är snälla och att vuxna har tid.

Du som yrkesverksam och som träffar barn i din profession inom till exempel förskola och skola kan bidra till att skydda barnet från yttre utsatthet. Genom att fråga, lyssna och agera kan du skapa förändring och utveckling hos barn och unga.

Diskussionsunderlag

Vill du lyfta frågor om hur barns rättigheter kan tas till vara kan du använda dig av diskussionsunderlaget nedan. Diskussionskorten kan till exempel skrivas ut och användas för att diskutera hur hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck i ungdomars liv och hur barns och ungas rättigheter kan främjas. Diskussionsexemplen finns också i bildspelsformat.

Bris

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn.

Rädda Barnen – stödchatt för barn och unga

Rädda Barnens stödchatt är till för barn och unga som behöver stöd eller hjälp. Du som barn eller ungdom kan fråga om allt kring rättigheter, våld, hedersförtryck, begränsningar och tvångsäktenskap. På webbsidan finns också information och berättelser om att leva i en hederskontext.

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan kan du kontakta om du är ledsen, rädd, orolig, eller känner dig ensam, de erbjuder akut samtals- och krisstöd. Den du pratar med är präst eller diakon men du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan.

Läs mer om hedersrelaterat våld