Du får välja dina egna vänner

>

När du umgås eller väljer att vara med någon vän ska det inte göra att du utsätts för hot, hot om våld eller kränkande behandling. Det ska inte ha någon betydelse var personen kommer ifrån, sexuell läggning, religion, kön eller ålder.

Är du under 18 år har du vårdnadshavare som samtidigt har en skyldighet och ett ansvar att vägleda och sätta gränser för dig. Du har däremot rätt till din åsikt och att bli lyssnad på. Det är dina behov och inte dina vårdnadshavares eller släktens behov som avgör.