Du har rätt att älska vem du vill

>

Att visa kärlek ska inte göra att du utsätts för hot, våld eller kränkande behandling. Du ska öppet kunna umgås, gifta dig och älska vem du vill oavsett ålder, kön, religion och sexuell läggning. Ingen annan får bestämma vem du ska gifta dig med och du måste vara 18 år för att få gifta dig.

Din vårdnadshavare har samtidigt en skyldighet och ett ansvar att vägleda och sätta gränser för dig under 18 år. Det betyder inte att det är dina vårdnadshavares eller släktens behov som ska styra utan dina. Det är också dina vårdnadshavares ansvar att du mår bra.