Du har rätt att avstå kriminella handlingar

>

Känner du att du måste kontrollera dina syskon eller andra släktingar. Kanske är familjen eller släkten orolig att det ska börja gå dåliga rykten om dem. Det kan till exempel ses som dåligt att en flicka umgås med pojkar. Det som du eller andra i familjen eller släkten tycker är bäst för en annan person, kanske inte personen själv tycker är bäst och så måste det få vara.

Du kanske inte håller med om de regler och förväntningar som finns i familjen eller släkten och vill att det ska var på något annat sätt men inte känner att du vet hur du ska göra. Det finns hjälp för dig att få. Du har rätt till att få leva ditt eget liv utan att behöva kontrollera någon annan. Det kan även vara så att du, genom att kontrollera andra, deltar i en brottslig handling.