Du har rätt till din egen kropp

>

Ingen får bestämma att du ska ta på dig själv eller andra mot din vilja. Ingen annan får heller bestämma när eller med vem du ska ha sex. Så länge du är över 15 år och vill ha sex bestämmer du över din kropp själv. Är du under 15 år kan du inte samtycka till sexuella handlingar. En person över 15 år som påverkar, övertalar, eller får dig att göra någon handling mot dig själv eller någon annan begår ett brott oavsett vad du har sagt eller vill.

Visste du också att könsstympning av flickor är förbjudet enligt Svensk lag. Det spelar ingen roll vem som utför den eller om den sker i Sverige eller något annat land. Det är din vårdnadshavare som är ansvarig att förhindra att könsstympning sker. Har du blivit utsatt för könsstympning så finns det hjälp att få för de konsekvenser det har fått för dig.

Du bestämmer över din kropp och andra bestämmer över sina.