Fordons- och transportprogrammet

Fordons- och transportprogrammet på Anders Ljungstedts gymnasium

 

Fordons- och transportprogrammet är för dig som vill arbeta med service och reparationer av personbilar, tunga fordon, mobila maskiner m.m. Du kan också bli bland annat yrkesförare, bilskadereparatör, billackerare eller arbeta på transportterminal. Under utbildningen får du kunskaper inom fordonsteknik, elektronik, digitalteknik och trafikkunskap. Du kan också fördjupa dig inom transporter och logistik.

På Anders Ljungstedts gymnasium får du en bred grundutbildning som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden och kan leda till en karriär inom flera olika branscher. Utbildningen är utformad för att motsvara näringslivets behov på kompetens. Därför får våra elever ofta arbeta med uppdrag från riktiga företag. Undervisningen är lärarledd, men du får öva upp din förmåga att självständigt lösa problem. Idag är datorn ett viktigt hjälpmedel, därför är datorkunskap en viktig del i utbildningen.

Arbetsplatsförlagt Lärande (APL) finns på Fordons- och transportprogrammet, då är du ute och praktiserar på en arbetsplats minst 15 veckor under utbildningen. Tack vare vårt nära samarbete med näringslivet är det lätt att hitta en spännande praktikplats för de veckor av utbildningen som är APL.

Du kan också välja att vara lärling på programmet. Då är du ute på arbetsplats under minst hälften av gymnasietiden.

Inriktningar

Dessa inriktningar kan du välja inom Fordonsprogrammet på ALG:

Du lär dig att framföra truckar och maskiner för godshantering, samt får kunskaper om den utrustning som används för olika typer av godshantering. Du får arbeta utifrån krav på säkerhet, kvalitet och miljö. Dina uppgifter återspeglar och förbereder för situationer som du senare kommer att möta i ditt yrke.

 

Läs mer om inriktningen här: Inriktning Godshantering

Här får du lära dig om karossens uppbyggnad i olika fordon. Du får gå igenom grunder i reparation av ett krockat fordon samt vissa förberedelser till lackering. Du får också lära dig om de detaljer som finns på ett fordon.

Utbildning finns här i Linköping och kommer att bedrivas som lärlingsutbildning. Det innebär att du är mest ute på företag och praktiserar dig till din utbildning. Kärnämnen och en del teori får du på skolan.

 

Läs mer om inriktningen här: Inriktning Karosseri och lackering

 Här får du en fördjupad kunskap om användningsområde, uppbyggnad och funktion av tunga fordon. Du lär dig elektronik, hydraulik (vätsketryck) och pneumatik (tryckluft). Allt för att ge grundläggande kunskap i service och underhåll på tunga fordon, lastbilar och maskiner.

 

Läs mer om inriktningen här: Inriktning Lastbil och mobila maskiner

En personbilstekniker arbetar med service, felsökning och reparation av personbilar. Datorkunskap är en viktig del av utbildningen, eftersom avancerad felsökning på moderna bilar görs med hjälp av dator. Beroende på den snabba tekniska utvecklingen ställs också nya kunskapskrav inom el och elektronik.

 

Läs mer om inriktningen här: Inriktning Personbil

Senast uppdaterad den 9 juni 2016